★عسل بانو★
آروم و عادیآروم و عادی
★عسل بانو★

صبـح آمده و #عشـق❣ تو در دل دارم شورِ غَــ🎼ــــزل

صبـح آمده و #عشـق❣ تو در دل دارم شورِ غَــ🎼ــــزل

صبـح آمده و ❣ تو در دل دارم
شورِ غَــ🎼ــــزل از چَشم تو در دل دارم

لبخنــــ☺️ـــد بزن هستیِ من مونسِ جانم
من ے به تو در دل دارم

..
عشق جانم .❤️


عسل بانو ❤️

مشاهده همه ی 3 نظر