کارشناس خانواده REZA SAIF
مهربونمهربون
کارشناس خانواده REZA SAIF

#ازدواج #موفق توانایی ارتقاء کیفیت رابطه نسبت

#ازدواج #موفق 
 توانایی ارتقاء کیفیت رابطه نسبتتوانایی ارتقاء کیفیت رابطه نسبت به سال قبل
محدود نکردن معاشرت های معقول ودر چارچوب منشور خانواده
مسئولیت پذیری
رفتار منصفانه و مهربانانه
ناامید نکردن همدیگر
اعتقاد به حریم خصوصی
فراموش نکردن شعار "مرد نان آور است ، زن نگهبان قلب است"
{خیلی از بانوان شاغل هم هستن و بار سنگین زندگی بردوش اونها بیشتر هم هست }.
معتقد به حل مشکلات خانواده در درون خانواده
نداشتن غرور کاذب .
متوهم نبودن .
لجبازی نکردن .
شهامت بیان احساسات درونی .
دروغ نگفتن .
مستبد نبودن

رضاسیف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❉II_Yaⓢɨ_II❉
متعحبمتعحب
❉II_Yaⓢɨ_II❉

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ڪہ بہ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ #ﺍﺩﺍمہ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ڪہ بہ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ #ﺍﺩﺍمہ ﺩﻫﯿﺪ
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ڪﻨﯿﺪ
بہ ﻫﯿﭽڪﺲ #ﺍﺟﺎﺯﻩ‌ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺭﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ
#ﺷﺎﺩﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺯﻧﺪگے ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ‌
ﻭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ بہ #ﺯﯾﺒﺎیے ﺗﺮﺳﯿﻢ ڪﻨﯿﺪ
در گرفتاری باید را بہ جنب و جوش درآورد
نہ را

خوشبخت ڪسے نیست ڪہ مشڪلے بلڪہ
خوشبخت ڪسےست ڪہ با مشڪلـات ے ندارد ¡!

باید داشتہ باشیم و ڪنیم تا شویم ...🍃

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿↝..Ƴαѕι..↜✿
بی‌حالبی‌حال
✿↝..Ƴαѕι..↜✿

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ڪہ بہ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ڪہ بہ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ #ﺍﺩﺍمہ ﺩﻫﯿﺪ
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ڪﻨﯿﺪ
بہ ﻫﯿﭽڪﺲ #ﺍﺟﺎﺯﻩ‌ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺭﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ
#ﺷﺎﺩﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺯﻧﺪگے ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ‌
ﻭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ بہ #ﺯﯾﺒﺎیے ﺗﺮﺳﯿﻢ ڪﻨﯿﺪ
در گرفتاری باید را بہ جنب و جوش درآورد
نہ را

خوشبخت ڪسے نیست ڪہ مشڪلے بلڪہ
خوشبخت ڪسےست ڪہ با مشڪلـات ے ندارد ¡!

باید داشتہ باشیم و ڪنیم تا شویم ...

تبسـ ــم پاییــ ـز
نظرات برای این پست غیر فعال است
صبح بازاریابی
صبح بازاریابی

✔ کیفیت عالی تنها راه پیشرفت است. 💢

 لینک
✔ کیفیت عالی تنها راه پیشرفت است. 💢

.
✔ کیفیت عالی تنها راه پیشرفت است.
💢 درست در لحظه‌ای که تصمیم میگیرید برای سود بیشتر از کیفیت محصول کم کنید، مسیرتان را به سمت شکست کج کرده‌اید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صدف
آروم و عادیآروم و عادی
صدف

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ڪہ بہ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ #ﺍﺩﺍمہ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ڪہ بہ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ #ﺍﺩﺍمہ ﺩﻫﯿﺪ
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ڪﻨﯿﺪ
بہ ﻫﯿﭽڪﺲ #ﺍﺟﺎﺯﻩ‌ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺭﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ
#ﺷﺎﺩﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺯﻧﺪگے ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ‌
ﻭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ بہ #ﺯﯾﺒﺎیے ﺗﺮﺳﯿﻢ ڪﻨﯿﺪ
در گرفتاری باید را بہ جنب و جوش درآورد
نہ را

خوشبخت ڪسے نیست ڪہ مشڪلے بلڪہ
خوشبخت ڪسےست ڪہ با مشڪلـات ے ندارد ¡!

باید داشتہ باشیم و ڪنیم تا شویم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ǻɴ࣫͝ɪÐ☘
ناراحتناراحت
Ǻɴ࣫͝ɪÐ☘

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ڪہ بہ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ #ﺍﺩﺍمہ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ڪہ بہ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ #ﺍﺩﺍمہ ﺩﻫﯿﺪ
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ڪﻨﯿﺪ
بہ ﻫﯿﭽڪﺲ #ﺍﺟﺎﺯﻩ‌ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺭﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ
#ﺷﺎﺩﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺯﻧﺪگے ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ‌
ﻭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ بہ #ﺯﯾﺒﺎیے ﺗﺮﺳﯿﻢ ڪﻨﯿﺪ
در گرفتاری باید را بہ جنب و جوش درآورد
نہ را

خوشبخت ڪسے نیست ڪہ مشڪلے بلڪہ
خوشبخت ڪسےست ڪہ با مشڪلـات ے ندارد ¡!

باید داشتہ باشیم و ڪنیم تا شویم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

این ویدیو ‎#کودتا و ‎#تغییر_رژیم های ‎#موفق را که ‎#ایالات_متحده از

سهم حزب ‎#دموکرات ۱۹ و حزب ‎#جمهوری_خواه ۲۳ است

این ویدیو ‎#کودتا و ‎#تغییر_رژیم های ‎#موفق را که ‎#ایالات_متحده از زمان ‎#جنگ_سرد در آن دخیل بوده است را به تفکیک احزاب، نشان می‌دهد.
سهم حزب ‎#دموکرات ۱۹ و حزب ‎#جمهوری_خواه ۲۳ است، یعنی مجموعا از سال ۱۹۴۷ که مورد بررسی این ویدیو بوده ۴۲ کودتا و رژیم چنج توسط ‎#آمریکا صورت گرفته است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sepehr
مهربونمهربون
sepehr

. #ارام جانم مخاطب #امروز

. #ارام جانم مخاطب #امروز

.
.

جانم
مخاطب تویی
این دارم گفتنت
مثل باشید آخر امتحان و انتگرال است
یا مثل حرف
که میگویند
چیزی نیست خوب میشوی !

های تو وقت زیادی از خدا گرفت
اگر نمیشد
زیبایی به کوه به دریا به جنگل میرسید
جان
دو دسته اند
که تو را ندارند
و
که غلط میکنند تو را داشته باشند....!
من
وقتی

اتفاقی ست که می افتد
جان
همین که میخواهم های دلم را به تو بگویم
فقط زیب را پیدا میکنم .....!
گرمای مرا ذوب میکند ... لمس باعث فراموشی من میشود
نفس های در هم خورده ما
موسیقی زندگی
تو امن ترین نقطه دنیای من
سینه تو حکایت برف زمستان و آرام بخش
من محو تو
چه شد پرداخت در ایستگاه هایت
قدم زدن های من از نوک پا تا نرمی هایت
من
آه
بانو
تو با نیت به قتل من کرده اید..... تفسیر آرامش شدی تصویر رویاهای من

{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

#آقایان_بخوانند 🔵زنان دوست دارند با

#آقایان_بخوانند 🔵زنان دوست دارند با
🔵زنان دوست دارند با همسرشان ساعت ها به گفتگو بنشیند، و از سیر تا پیاز همه ماجراهایی که برای خودشان و یا دیگران اتفاق افتاده را تعریف کنند،

👈رفتاری که شاید چندان مساعد حال مردان نباشد.

🔵یک مرد ،

👈مردی است که این خصلت زنانه را بشناسد و با ترفندهایی به ارضاء این حس زنانه همسرش بپردازد.


👈 توصیه می شود ساعاتی از وقت تان را صرف با همسرتان کنید و با و ،
👌گوش به حرف هایش بسپارید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید