افشین
مهربونمهربون
افشین

ساڪنم بر درِ میخانه ڪه میخانه از اوست

ساڪنم بر درِ میخانه ڪه میخانه از اوست

می خورم بادہ ڪه این بادہ و پیمانه از اوست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❣️⭐❤️navid❤️⭐❣️
آروم و عادیآروم و عادی
❣️⭐❤️navid❤️⭐❣️

تو مرجانی تو درجانی،تو خود آرامشِ جانی! تو مروارید غلتانی،

تو مرجانی تو درجانی،تو خود آرامشِ جانی! تو مروارید غلتانی،

تو مرجانی تو درجانی،تو خود آرامشِ جانی!
تو مروارید غلتانی، اگرقلبم صدف باشد؛میان آن تو پنهانی...!!!
🍃❤️
M❤️

مشاهده همه ی 3 نظر
افشین
مهربونمهربون
افشین

نیم عُمرت در پریشانی رود نیم دیگر در پشیمانی رود

نیم عُمرت در پریشانی رود
نیم دیگر در پشیمانی رود

ترک این فکر و پریشانی بگو
حال و یار و کار نیکوتر بجو...

🖋

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

مطربا زخم‌های دل می‌بین تا ندانند خویشتن خوش دار

مطربا زخم‌های دل می‌بین
تا ندانند خویشتن خوش دار

مطـربا نام بر ز معشوقی
کز دل ما ببرد صبر و قرار...☆


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

داد شمشیری به دست "عشق "و گفت

داد شمشیری به دست "عشق "و
گفت

هرچه بینی غیر من گردن بزن....


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید