شایان
شایان

مرا چه جای دل باشد چو دل گشته‌ست جای تو

مرا چه جای دل باشد چو دل گشته‌ست جای تو

مرا چه جای دل باشد
چو دل گشته‌ست جای تو...

مشاهده همه ی 2 نظر
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

در جان کنمت جای، نه در دیده و دل

در جان کنمت جای، نه در دیده و دل...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ای عاشقان بلوا کنید، امشب دلم سرزنده شد

ای عاشقان بلوا کنید، امشب دلم سرزنده شد

امشب دلی، دلبر رسید، دلدار ما بر خانه شد

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شب گشت ولیک پیش اغیار

شب گشت ولیک پیش اغیار

روزست شب من از رخ یار

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ای نفس عجب که با دلم همنفسی

ای نفس عجب که با دلم همنفسی

من بندهٔ آن صبح که خندان برسی

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

به هر غزل که ستایم تو را ز پرده شعر

به هر غزل که ستایم تو را ز پرده شعر

دلم ز پرده ستاید هزار چندانت
‌‌

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم دیده

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم دیده

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم
دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم

گر ز داغ هجر او دردی است در دل‌های ما
ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
€ĦŞΔŇ
€ĦŞΔŇ

عالم اگر بَر هَم رود عشقِ تو را

عالم اگر
بَر هَم رود
عشقِ تو را
بادا بَقا 🙈🙊♥️🍃

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
نظرات برای این پست غیر فعال است
یاشار«همسفرعشق»
یاشار«همسفرعشق»

±🛺 ﻗﻠﺐ لیلے بھ مجنون ﺧﻮﺷﺘﺮ اﺳﺖ! " ﻏﯿﺮ

±🛺
ﻗﻠﺐ لیلے بھ مجنون ﺧﻮﺷﺘﺮ اﺳﺖ!
" ﻏﯿﺮ ﻟﯿﻠﯽ ڪﺲ ﻻﯾﻖ این ﺧﺎنھ ﻧﯿﺴﺖ.. "
🙄

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید