نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ای آنکه طَبیب دَردهایِ مایی این

ای آنکه طَبیب دَردهایِ مایی


این دَرد ز حَد رفت چه میفرمائی؟


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

🍃🌺 جان و دلم ساکن‌است زآنکه

🍃🌺 جان و دلم ساکن‌است زآنکه

🍃🌺

جان و دلم ساکن‌است
زآنکه دل و جانم اوست...♥️
🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

🍃🌺 بنمای رویِ مه را خوش کن شب

🍃🌺 بنمای رویِ مه را خوش کن شب

🍃🌺

بنمای رویِ مه را خوش کن شب سیه را...♥️

🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

هر اندیشہ ڪہ می‌پوشے درون خلوت سینہ

هر اندیشہ ڪہ می‌پوشے درون خلوت سینہ

نشان و رنگ اندیشہ ز دل پیداست بر سیما

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

سخن با عشق مے گویم،ڪہ او شیر و من آهویم

سخن با عشق مے گویم،ڪہ او شیر و من آهویم

چہ آهویم ڪہ شیران را،نگهبانم بہ جان تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید