نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من از برای مصلحت در حبس دنیا

.

من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام ...
🌿

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

در عشق توام نصیحت و پند چه سود زهراب چشیده‌ام

در عشق توام نصیحت و پند چه سود
زهراب چشیده‌ام مرا قند چه سود

گویند مرا که بند بر پاش نهید
دیوانه دل‌ست پای در بند چه سود ...؟!🌿

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ای آنکه طَبیب دَردهایِ مایی این

ای آنکه طَبیب دَردهایِ مایی


این دَرد ز حَد رفت چه میفرمائی؟
🌿

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

.
گر هیچ مرا


در دلِ تو جاست، بگو ...!

🌿

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

به جناب عشق گفتم : تو بیا دوای ما

به جناب عشق گفتم :
تو بیا دوای ما باش

که به پاسخم بگفتا :
تو بمان و مبتلا باش...

🌿

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

وانڪس ڪہ قبولست چہ رومے و چہ زنگ

وانڪس ڪہ قبولست چہ رومے و چہ زنگ

تسلیم و رضا باید ورنہ سر و سنگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید