نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

خوی من کی خوش شود؟ بی‌روی خوبَت ای

خوی من کی خوش شود؟

بی‌روی خوبَت ای نگار...؟

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ برد هوای دلبری هم دل و همبرد هوای دلبری هم دل و هم قرار من •••عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

عشق قهار اَست و من مَقهور عشق

عشق قهار اَست و
من مَقهور عشق

چون شکر شیرین شُدم
اَز شورعشق...

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تو مَستِ مَستِ سرخوشی مَـن مَستِ بی سر، سرخوشم

تو مَستِ مَستِ سرخوشی
مَـن مَستِ بی سر، سرخوشم
تو عاشقِ خندان لبی
مَـن بی دهان خندیده ام...

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

عاشق تو یقین دان که مسلمان نبود در

عاشق تو یقین دان که مسلمان نبود

در مذهب عشق کفر و ایمان نبود


در عشق تن و عقل و دل و جان نبود

هرکس که چنین نگشت او آن نبود


سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ای که رویت چو گل و زلف تو چون

ای که رویت چو گل و
زلف تو چون شمشادست...


جانم آن لحظه که
غمگین تو باشم شادست...


سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید