نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ای که رویت چو گل و زلف تو چون

ای که رویت چو گل و
زلف تو چون شمشادست...


جانم آن لحظه که
غمگین تو باشم شادست...


المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ گر غایبی ز دل تو درگر غایبی ز دل
تو در این دل چه می ڪنی•••‌‌

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من
گَه
لب
وِی
بوسم وِی گَه لب مِی


من
مست
ز
ِ وِی
باشم و وِی مست زِ مِی

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

نفــسی شـاخ نبـاتم نفسی پیش تو ماتم

نفــسی شـاخ نبـاتم

نفسی پیش تو ماتم

چه ڪنم چاره چه دارم

به ڪفت مهره ی نردم


بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 1 نظر
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ای دل اندر عاشقی تو نام نیکو تَرک کن

ای دل اندر عاشقی
تو نام نیکو تَرک کن

کابتدای عشق رُسوایی
و بدنامی است آن...

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‏جمله حیرانند و سرگردانِ عشق ای عجب

‏جمله حیرانند
و سرگردانِ عشق

ای عجب این عشق سرگردانِ کیست؟


رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

جملہ معشوقست و عاشق پرده‌اے

جملہ معشوقست و عاشق پرده‌اے

زندہ معشوقست و عاشق مرده‌اے

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
¸¸♫·¯·♪¸Яムみム♩·¯·♬¸¸
مهربونمهربون
¸¸♫·¯·♪¸Яムみム♩·¯·♬¸¸

#مولانا اندر دل من درون واندر دل
من درون و بیرون همه او است
اندر تن من
جان و رگ و خون همه اوست

‌‌
💜

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
روژان(ruzhan)
روژان(ruzhan)

ای مونس روزگار چونی بی من ای همدم غمگسار چونی

ای مونس روزگار چونی بی من ای همدم غمگسار چونی

ای مونس روزگار چونی بی من
ای همدم غمگسار چونی بی من

من با رخ چون خزان خرابم بی‌تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید