مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

‹حضور تو کافیست تا همه جا بی مکان

‹حضور تو کافیست تا همه جا بی مکان
♥️

‹حضور تو
کافیست
تا همه جا
بی مکان شود
آمدن تو
کافیست
تا همه لحظه ها
بی زمان شود...💞

نزار_قبانی🌱

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است