اینکه علیرضا قربانی میگه : - " من برایِ شهر

اینکه علیرضا قربانی میگه :
- " من برایِ شهر دلتنگی بآران خواستم "
‌ظالمانه‌است..!
؟*-*

مَحکِوُم به عِشّقْ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید