naghmehsheykhi
naghmehsheykhi

نماد شکل های مختلف و معنای آنها در فنگ شویی

 لینک
نماد شکل های مختلف و معنای آنها در فنگ شویی

نماد شکل های مختلف و معنای آنها در فنگ شویی

دایره : اتحاد، تداوم، هماهنگی، نماد آسمان
مربع : یکپارچگی، ثبات، پایداری، زمین
مثلت : حرکت، تغییر، مسیر رسیدن به هدف
مستطیل : رشد، توسعه
خط مواج : انعطاف پذیری، تأثیرگذاری بر دیگران، سازگاری
خط مستقيم : حرکات سریع، شتابزدگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید