del naz
del naz

وقتی نخواهی به چیزهایِ منفی فکر کنی ، وقتی روزت

وقتی نخواهی به چیزهایِ منفی فکر کنی ، وقتی روزت

وقتی نخواهی به چیزهایِ منفی فکر کنی ،
وقتی روزت را با چند صفحه کتاب شروع کنی ،
وقتی برای خودت هدف داشته باشی ؛
می شوی یکی از همان آدم هایِ خوبی که جهان را زیباتر می کنند ،
همان ها که از وجودشان انرژیِ مثبت به فکر و روان ِ آدم ها نفوذ می کند
و با#نگاه و کلامشان حالِ دیگران را خوب می کنند .
مثبت که نگاه کنی ؛ همه چیزِ دنیا خوب پیش می رود ،
آدم ها ، همه شان خوب اند ،
و هیچ مشکلی لاینحل نیست !
مثبت که نگاه کنی ؛
مهم نیست که امروز چه روزی ست ،
که چندشنبه است ،
تو آرام و مهربان و عاشقی ؛
عاشقِ زمین ، عاشقِ هوا ، عاشقِ تمامِ آدم ها ...
و جهان ، پنجره ایست که از افکارِ تو باز می شود ،
بخواه که خوب ببینی ،
بخواه که خوب باشی ،
بخواه که حالِ زمین و زمانت خوب باشد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
**ســارا**
**ســارا**

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه

آه ای  منم که هنوز
با همه  از تو لبریزم
نه به فکرم که رشته پاره کنم
نه بر آنم که از تو 
همه ذرات جسم  من
از تو ای  گرم در سوزند
 صاف را مانند
که لبالب ز باده ی روزند
با هزاران  میخواند
بوته نسترن سرود 
هر نسیمی که می وزد در باغ
می رساند به  درود ترا
من ترا در  جستجو کردم
نه در آن  رویایی
در دو دست تو سخت کاویدم
پر شدم پر شدم ز 
پر شدم از ترانه های 
پر شدم از ترانه های 
از هزاران شراره های 
از هزاران جرقه های 
حیف از آن روزها که من با 
به تو چون  نظر کردم
پوچ پنداشتم  ترا
ز تو ماندم ترا  کردم
غافل از آنکه تو به جایی و 
همچو آبی روان که در 
گمشده در غبار شون 
ره تاریک  می سپرم
آه ای زندگی من  ام
از تو چشمم پر از  شود
ورنه گر مرگ بنگرد در من
روی آینه ام سیاه شود
عاشقم  ستاره صبح
عاشق ابرهای 
عاشق روزهای 
عاشق هر چه  توست بر آن
می مکم با وجود تشنه 
خون سوزان  های ترا
آنچنان از تو کام میگیرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
**ســارا**
**ســارا**

روی #خاک  هرگز آرزو نکرده ام  یک #ستاره در #سراب آسمان شوم  یا

روی #خاک  هرگز آرزو نکرده ام  یک #ستاره در #سراب آسمان شوم  یا

روی  
هرگز آرزو نکرده ام 
یک  در  آسمان شوم 
یا چو  برگزیدگان 
همنشین خامش  شوم 
هرگز از  جدا نبوده‌ام 
با ستاره آشنا نبوده‌ام 
روی خاک ایستاده‌ام 
با تنم که مثل ء گیاه 
باد و آفتاب و آب را 
میمکد که  کند 
 ز میل 
بارور ز  
روی خاک ایستاده‌ام 
تا ستاره ها  کنند 
تا نسیمها  کنند 
از دریچه‌ام  میکنم 
جز  یک ترانه نیستم 

 نیستم 
جز طنین یک  آرزو نمیکنم 
در فغان  که پاکتر
از  سادهء غمیست 
آشیانه  نمیکنم 
در تنی که شبنمیست 
روی زنبق تنم 
بر جدار کلبه‌ام که زندگیست 
 کشیده اند 
مردمان رهگذر:
 تیرخورده 
شمع واژگون 
نقطه‌های ساکت پریده رنگ 
بر حروف درهم  
هر لبی که بر  رسید 
یک ستاره  بست 
در شبم که می‌نشست 
روی رود یادگارها 
پس چرا ستاره آرزو کنم ؟ 

این ترانهء منست 
- دلپذیر دلنشین 
پیش از این نبوده بیش از این

مشاهده همه ی 2 نظر
LOR مدتی نیستمBOY
قبراققبراق
LOR مدتی نیستمBOY

من از #نگاه ماهی در تنگنایِ تُنگ بی تاب

من از #نگاه ماهی در تنگنایِ تُنگ بی تاب

من از ماهی
در تنگنایِ تُنگ
بی تاب میشوم...
وز شرم این ستم
که بر این تشنه میرود
انگار پیش دیده ی او
آب میشوم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

#نگاه 🔹عملیات «مردم»‌ربایی بازندگان دو جنگ جهانی

 لینک🔹عملیات «مردم»‌ربایی بازندگان دو جنگ جهانی


🔸نارضایتی از کارکرد دولت‌ها، همه جای دنیا وجود دارد و تقریبا هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بخشی از مردم در آن، نارضایتی نداشته باشند. در عین حال، این نارضایتی، ظرفیت بالقوه‌ای است که از طریق مهندسی، بالفعل شده و در قالب اعتراض، بروز خیابانی پیدا می‌کند. در عین حال، اثرگذاری سیاسی و رسانه‌ای بیرونی لازم است تا مردم را تحریک به آشوب کند یا بر موج اعتراض سوار شود و آن را به انفجار و آشوب بکشاند و به سمت حمله به ساختمان‌های دولتی سوق دهد. این یک علت تفاوت اعتراض خودجوش مردمی در فرانسه با مصادره اعتراضات مردمی در عراق توسط بیگانگان است. در عراق به ساختمان‌های دولتی و مراکز مقاومت حمله می‌شود اما در فرانسه، معترضان، اجازه و جرأت چنین کاری را به خود نمی‌دهند. علت، سازمان‌یافتگی آشوب در عراق با عقبه خارجی است که مأموریتش، انحراف اعتراضات صنفی و اقتصادی به سمت بی‌ثباتی و آشوب می‌باشد. این، یک مهندسی کاملاً ضدامنیتی است. در اینجا باید تأکید کرد که صرف نارضایتی از کارکرد‌ها یا میزان حاکمیت دموکراسی و یا استبداد دولت‌ها، نمی‌تواند عامل ناآرامی ‌و یا ثبات باشد؛ چه اینکه بر این مبنا، امروز باید عربستان از همه‌جا آشوب‌زده‌تر باشد. در حقیقت، در مقابل جنبش‌های کاملاً خودجوش، با جنبش‌سازی مصنوعی رو‌به‌رو هستیم.
غرب آسیا از این جهت، کانون مداخلات و دستکاری‌های خارجی است. و به همین دلیل، غالباً دستخوش بی‌ثباتی و نا‌آرامی ‌است. آنچه در لبنان و به‌ویژه در عراق در قالب اعتراض و آشوب رخ داده، ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آن، همین نارضایتی از کارکرد دولت‌هاست. اما...ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/173462

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید