گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

💢 #مسئولین امر کجا خوابید؟ 🔹 چطور شده

💢 امر کجا خوابید؟

🔹 چطور شده است که میر حسین موسوی از سران میتواند از حصر بیانیه بدهد تا براندازان و دشمنان ملت ایران ان را سریعا تیتر اول رسانهایشان بکنند؟

🔸 فارغ از اینکه بیانیه این شورشی چه بوده است ولی صدرور بیانیه از حصر نشان از وی در حصر دارد

🔹 اینکه روحانی، خاتمی، موسوی، تاج زاده، نبوی و... سایر جریان شورشی اصلاح طلب که خود عامل این همه گرانی و فقر مردم هستند اینگونه گرانی ها را میکنند جای تعجب ندارد

➖ چرا که این باند عادت کرده اند مردم را ... فرض کرده و در حالی که خود مسبب و طراح این فلاکت برای ملت اند خود نیز باشند

➕ اما این تعجب دارد که انقدر کشور خر تو خر شده است که آن یکی از حصر میکند و این یکی بر صندلی ریاست جمهوری ولی هیچ کس هم نیست تا جلوی این همه ، و را بگیرد

🔸 آقایان مسئول ذی امر، صبر بچه های انقلاب هم حدی دارد میدهیم اگر جلوی سیاه نمایی های این شورشی ها و مشقت های امروز کشور را نگیرید مجبور میشویم طبق بند و فرمان ولی امرمان عمل کرده و شاید صلاح بدانیم همانگونه که اینها در ۸۸ خانه و کاشانه مردم را به آتش کشیدند ما نیز به آدرس و ویلا های و ولنجکشان سرکی بکشیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید