مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

کاش کاش میشد تورو رو پس انداز کرد

کاش کاش میشد تورو رو پس انداز کرد

کاش
کاش میشد
تورو رو پس انداز کرد
بعضی روزها جای خالیت
خیلی دلتنگم میکنه

💎

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است