گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

#مهدی_ترابی یه گل به پیکان زد، ده گل به

#مهدی_ترابی یه گل به پیکان زد، ده گل به

.
یه گل به پیکان زد، ده گل به وطن‌فروشان!
منتظر حمله "جماعت فحاشان" به این شیرمرد باشید.. ‏انقلابی بودن، دل شیر و شجاعت و صبر میخواهد.. در دنیایی که ها پول مزدوری میگیرند و از درد مردم دم میزنند تا فالور بگیرند، در دنیایی که نجات کشور را به اخم و لبخند دشمن گره میزنند، تو مهدی ترابی باش
ما همه مهدی ترابی هستیم.. ما همه هستیم..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید