علی قنواتی
آروم و عادیآروم و عادی
علی قنواتی
مدیر هماهنگ کننده

عاقبت ایران پس از برجام موشکی

ایران پس از برجام موشکی

عاقبت ایران پس از برجام موشکی


هر کس زمان یاری رهبرش در خواب باشد...با لگد دشمن از خواب بیدار میشود، امام علی(ع)

از تاریخ عبرت بگیرید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید