تولدت مبارک
Banoo
Banoo

هنر زندگی، درک این نکته است که چگونه می

هنر زندگی، درک این نکته است که چگونه می

هنر زندگی،
درک این نکته است که
چگونه می توان
کمی لذت برد و
مقدار زیادی تحمل کرد...

همیــــــشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید