honar
honar

هنر گچبری گچبری یکی‌از هنرهای شناخته شده ای میباشد که

 لینک

هنر گچبری
گچبری یکی‌از هنرهای شناخته شده ای میباشد که به طور کامل متعلق به معماری است . و در هر حیطه یا این که هنگامی , شیوه ها و سبک و سیاق معلوم خویش را دارااست . همانطور از اسم این هنر اصیل پیداست , مصالح و مواد حساس که برای این کار به کار گیری می شود گچ است .
در جمهوری اسلامی ایران در زمان های متعدد تاریخی این هنر کاربرد زیاد فراوانی داشته است و در واقع با طی زمان هم با تفاوت هایی همراه بوده است .
خاصیت گچبری
گچ خصوصیات و کاربردهای زیاد متعددی داراست و به همین منظور از آن در هنرهای تزیینی به کارگیری می شود که‌این خاصیت و مشخصات میتواند دربرگیرنده : صورت پذیری , چسبندگی , رنگ مناسب و کاربرد سهل وآسان , فراوانی و ارزانی باشد .
در باستان شناسی با اعتنا به شواهدی که موجود است , مورخ ایجاد و ساخت گچ به پیشین از ساختن آجر و پخت آن به صورت خشت می‌رسد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید