♡MαԋƚαႦ ♡
ورزشکارورزشکار
♡MαԋƚαႦ ♡

آواز من زنجیری‌ست که نه بدایتی دارد و نه

آواز من زنجیری‌ست
که نه بدایتی دارد و نه نهایتی.
در آواز من تمام مردم را خواهی یافت.
بگذار تا با هم بخوانیم سرود خلق را
چرا که آواز، کبوتری‌ست که
برای رسیدن به دریا پرواز می‌کُند.
رها می‌شود
بال‌هایش را می‌گشاید
تا پرواز کند
پرواز...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
javad
آروم و عادیآروم و عادی
javad

آواز من زنجیری‌ست که نه بدایتی دارد و نه

آواز من زنجیری‌ست
که نه بدایتی دارد و نه نهایتی.
در آواز من تمام مردم را خواهی یافت.
بگذار تا با هم بخوانیم سرود خلق را
چرا که آواز، کبوتری‌ست که
برای رسیدن به دریا پرواز می‌کُند.
رها می‌شود
بال‌هایش را می‌گشاید
تا پرواز کند
پرواز.


ترجمه:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Bahar mamati
مهربونمهربون
Bahar mamati

آواز من زنجیری‌ست که نه بدایتی دارد و نه

آواز من زنجیری‌ست
که نه بدایتی دارد و نه نهایتی.
در آواز من تمام مردم را خواهی یافت.
بگذار تا با هم بخوانیم سرود خلق را
چرا که آواز، کبوتری‌ست که
برای رسیدن به دریا پرواز می‌کُند.
رها می‌شود
بال‌هایش را می‌گشاید
تا پرواز کند
پرواز.


ترجمه:

🍀🍀🍀🍀🍀

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید