☪✘jonny_depp✘☪
قبراققبراق
☪✘jonny_depp✘☪

[❤] ×~~~~~~~~~× ^ ^ #مگر خدا

[❤] ×~~~~~~~~~× ^ ^ #مگر خدا

[❤]
×~~~~~~~~~×
^
^
خدا
ی گیسوانی مثل تو را
در آن هم به
از نداده بود؟
پس اینجا می کنی؟
یا تر شده
یا شده ام .
اما که
قیامت به کرده ای...

نظرات برای این پست غیر فعال است
☪✘jonny_depp✘☪
قبراققبراق
☪✘jonny_depp✘☪

{♡} با #تو بودن را باید تا #ابدیت ادامه

{♡} با #تو بودن را باید تا #ابدیت ادامه

{♡}
با بودن را
باید تا ادامه داد
تا آنجا که نیز
از در می آید ..❤

نظرات برای این پست غیر فعال است
☪✘jonny_depp✘☪
قبراققبراق
☪✘jonny_depp✘☪

#پا برهنه #سوی در ،، رفتم ،،،،،، که #جانان است

برهنه در ،، رفتم ،،،،،،
که است ، ،،،،،،،،
شد ،، نبود ،،،،،،
آمده بود ،،،،،،،،،،،

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

این نگاہ من است ڪہ با #پاے_پیادہ

این نگاہ من است ڪہ با

ے_پیادہ
تمام نبودنت
را قدم مے رند

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

این نگاہ من است ڪہ با #پاے_پیادہ

این نگاہ من است ڪہ با

ے_پیادہ
تمام نبودنت
را قدم مے رند

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گلنار
آروم و عادیآروم و عادی
گلنار

#پاییز باشد و کسی نباشد #پا به پای دلت

#پاییز باشد و کسی نباشد #پا به پای دلت

باشد و کسی نباشد
به پای دلت دیوانگی کند
شانه به شانه ی بغضت ببارد
به دستت
کوچه های خیالت را قدم بزند ..
باشد و کسی نباشد
را به موسیقی باد و باران
آواز و رقصِ برگها دعوت کند
بنشیند
چایی بریزد
حافظ بگیرد
به فالت از ته دل بخندد ..
است..!
برای آمدنت نمیکنی.؟

نظرات برای این پست غیر فعال است
خـاطره‌...
خـاطره‌...

پاییز باشد و کسی نباشد #پا به پای دلت

پاییز باشد و کسی نباشد #پا به پای دلت

پاییز باشد و کسی نباشد
به پای دلت دیوانگی کند
شانه به شانه ی بغضت ببارد
به دستت
کوچه های خیالت را قدم بزند ..
باشد و کسی نباشد
را به موسیقی باد و باران
آواز و رقصِ برگها دعوت کند
بنشیند
چایی بریزد
حافظ بگیرد
به فالت از ته دل بخندد ..
است..!
برای آمدنت نمیکنی.؟

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

این چنین #پاے_مزن بر من افتادہ بہ خاڪ

این چنین ے_مزن بر من افتادہ بہ خاڪ

من همان ڪہ غمت مرگـــم داد..

ے

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید