@MohammadDead

«یکی از بزرگترین سعادت‌ها و توفیق‌های انسان این است که #پدر

«یکی از بزرگترین سعادت‌ها و توفیق‌های انسان این است که #پدر

«یکی از بزرگترین سعادت‌ها و توفیق‌های انسان این است که و از او باشند و بدانید این در دنیای شما هم اثر دارد.»
.


@Clad_girls

نظرات برای این پست غیر فعال است
Rad007
آروم و عادیآروم و عادی
Rad007
#پدر ❤️ ❤️ 📃
❤️ ❤️ 📃

✍یک تحویلدار بانک تعریف میکرد:

روزی ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ آﻭرد تا ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ کنه.
ﮔﻔﺘﻢ: ﻭقت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺎﺭ!
ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﻢ!
ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭمم ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟!
ﮔﻔﺘﻢ:فرقی نمیکنه! ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ!
رفت، ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ کهنه ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺭنج دیدﻩ ای داشت،
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﺷﻪ... 💜/~
ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺤﻮیلش ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻗﺒﺾ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ:
ﭼﺸﻢ ﺗﻪ ﻗﺒﻀﻮ ﻣﻬﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ.
ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﺸﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻢ...
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﯽ ﺑﻬﺶ!
ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻨﺪﯾﺪ...😂💚
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ
ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻢ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ!

ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺑﭽﻪ "ﭘﺪﺭ" ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩﯾﻪ ﮐﻪ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﮑﻼﺗﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ.❤️/🌸
ﭘــﺪﺭ است که ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭد ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻳش ﻧﻴﺴﺖ ....
ﺑﻲ ﻣِﻨَﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻳﺒﮕﻲ ﻫﺎﻳش ﻣﻲ ﮔﺬﺭد ﺗﺎ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷد ..
ﻭ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳش ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻲ ﮐﻨد...
خدایا بالاتر از بهشتت چه داری برای پدرم میخواهم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐️¦¦•_ЀŁƛŔƛMƛ_•¦¦⭐️
لوسلوس
⭐️¦¦•_ЀŁƛŔƛMƛ_•¦¦⭐️

میڪے: دلیل اینڪهـ دخترها پدر هاشون و بیشتر از همهـ

میڪے: دلیل اینڪهـ دخترها پدر هاشون و بیشتر از همهـ دوست دارن اینهـ ڪهـ حداقل یڪ مرد تو دنیا هست ڪهـ هیچ وقت بهشون صدمهـ نمیزنهـ هیچوقت
🍃...

...بغض سرد...
مشاهده همه ی 3 نظر
alireza.
آروم و عادیآروم و عادی
alireza.

🌸اجر بوسیدن #پدر و #مادر 🌸 مردی به

🌸اجر بوسیدن #پدر و #مادر 🌸 مردی به

🌸اجر بوسیدن و 🌸

مردی به حضور پیامبر اکرم
(صلی الله علیه و آله و سلم)
رسید و پرسید:

«ای رسول خدا! من سوگند خورده ام
که آستانه ی در بهشت را ببوسم
اکنون چه کنم؟

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
مادر و پدرت را ببوس

یعنی اگر چنین کنی
به آرزوی خود در مورد بوسیدن
آستانه ی در بهشت می رسی

او پرسید:
اگر پدر و مادرم مرده باشند، چه کنم؟
پیامبر فرمودند: قبر آنها را ببوس...

بیایید از امروز به بعد
قدر این دو فرشتہ را بیشتر بدانیم💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Rad007
آروم و عادیآروم و عادی
Rad007

#اين متن زیباست👇🏻 ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ وقتی ﺑُﺨﻮﺭﯼ،

متن زیباست👇🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ وقتی ﺑُﺨﻮﺭﯼ، با ﻫﯿﭻ چیزی نمیتوﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ،
مثلِ #ﻣﺎﻝِﺑﭽﻪیتیم👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ باﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،
مثلِ و 👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ،
ﻣﺜﻞِ #ﻣُﺤﺒﺖ 👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ،
ﻣﺜﻞِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ 👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ،
ﻣﺜﻞِ #ﺁﺩﻣﺎﯼِ_ﭼﺎپلوﺱ 👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ، اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪه
ﻣﺜﻞ #ﺧَﻨﺪﯾﺪﻥ 👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﮔِﺮﻭﻧﻪ،
ﻣﺜﻞِ 👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ تَلخه،
ﻣﺜﻞِ 👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺳَﺨﺘﻪ،
مثلِ #ﺍﻧﺴﺎﻥ_ﺑﻮﺩﻥ👌🏻

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ،
ﻣﺜﻞِ #ﻋِﺸﻖ 👌🏻

🌺یکی ام هس که همیشه هَوامون رو داره اسمش 🌺

این شبها از خدابخوایم آدم باشیم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✯¦¦_ʐahra_¦¦✯
✯¦¦_ʐahra_¦¦✯

در زندگی خود دو چیزو هرگز فراموش نکنید:

در زندگی خود
دو چیزو هرگز فراموش نکنید:

یکی برای پیروزی تو همه زندگیشو
باخت

اون یکی که پیروزی زندگیتو مدیون دعاهاشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی حسین حصار
خوشتیپخوشتیپ
علی حسین حصار

خدایا.خدایا بهشت رو زیر پای مادر گذاشتی!

خدایا.خدایا بهشت رو زیر پای مادر گذاشتی!

خدایا...خدایا{-47-}
بهشت رو زیر پای مادر گذاشتی!{-57-}
.
.
لطفا پدر های خوب این دنیا رو یادت نره{-26-}{-35-}{-41-}
که مثل یک ماشین همیشه روشن ، مدام در حال جون کندن هستن{-3-}
تا خانواده هاشون ، بچه هاشون ، نوه هاشون
یک لحظه غصه چیزی رو نداشته باشن{-w41-}{-w72-}
و موفق بشن در کرونا ، تحریم ، تورم ، بیکاری و سیل مشکلات و فشارها
بهشت رو در حد توان بسازن!{-w56-}{-w76-}

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 3 نظر
baran
قاطیقاطی
baran

راز هایت را به دو نفر بگو . #خودت و

راز هایت را به دو نفر بگو ...
و

در تنگنا به دو چیز تکیه کن...
و

در دنیا مراقب دو چیز باش...
و

از دو چیز نترس که به دست خداست...
و

و به یک چیز هیچ وقت خیانت نکن..


تا وقتی نگاه خدا به سوی توست از روی گرداندن دیگران غمگین مباش.

نظرات برای این پست غیر فعال است