[هیولا]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا]

شاعر میگه که: دلم تنگه پرتقال من #پرتقال_من ^^🍊

شاعر میگه که: دلم تنگه پرتقال من #پرتقال_من ^^🍊

شاعر میگه که:
دلم تنگه پرتقال من
^^🍊
گلپر سبز قلب زار من
پ ن:درخت پرتقالمه ها^^

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید