η ι м α
η ι м α

يادمه حتي مدرسه ي بچمونم انتخاب كرده بوديم. توي اون

يادمه حتي مدرسه ي بچمونم انتخاب كرده بوديم. توي اون

يادمه حتي مدرسه ي بچمونم انتخاب كرده بوديم..
توي اون چند سال همه ي اول مهرا ٧ صبح دمه اون مدرسه بوديم .. ميشستيم لب جدول به دختراي صورتي نگاه مي كرديم چند دفعه گفتم: بيا يه سالم بريم دمه مدرسه پسرونه از كجا معلوم بچمون پسر نشه؟
هر دفعه مي گفت: من ميدونم دختره ..
چرا اصن ميشستيم دمِ مدرسه؟ اصن چي شد مثلا؟
كدوم مامان باباي ديوونه اي چند سال قبل ازدواج و بچه دار شدنشون ميرن ميشينن دم يه مدرسه كوفتي؟..
فردا بالاخره پاييــز ميره مدرسه
يادته مي گفتي از چشماي من سياه تَر نديدي؟
چشماي پاييز از من سياه تَرِ كه ..
فردا روز اول مدرسه رفتنشِ
نمي دونم چي شد فقط ميدونم به خودم كه اومدم اونجا ثبت نام كرده بودمش..
حتي نمي دونم چرا كفش و كيفش همونيِ كه بأهم انتخاب كرده بوديم
ميدوني چند ساعت گشتم تونستم شبيه شُ واسه پاييز بخرم؟ ميدونم صبح يه چيزي منو ميكِشه تو اون سوپري و صداي تو توي گوشم ميگه" شير كاكائو و ويفر موزي هم يادت باشه بخريم واسش!

می ترسم فردا دخترم بياد خونه بگه بغل دستيم كيف و كفشش كٌپه من بود ، تازه اونم شير كاكائو و ويفر موزي آورده بود..
راستي مامان اسم اونم پاييز بود..
باباش گفته بود بشينه رديف اول
مگه رديف اول چي داره كه توام به من گفتي؟


مشاهده همه ی 18 نظر