یگانه‍ ے همسفر عشق
یگانه‍ ے همسفر عشق

‌ #تــــو. اگر باشی دنیاااا را


...
اگر باشی
دنیاااا را ...
با ‌هایم
مست از عطرِ شقایق می‌ڪنم...

❄️

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✘حسین✘
✘حسین✘

‌ #تــــو. اگر باشی دنیاااا را


...
اگر باشی
دنیاااا را ...
با ‌هایم
مست از عطرِ شقایق می‌ڪنم...

❄️

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✘حسین✘
✘حسین✘

‌ #تــــو. اگر باشی دنیاااا را


...
اگر باشی
دنیاااا را ...
با ‌هایم
مست از عطرِ شقایق می‌ڪنم...

❄️

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید