[ در ادبیات آلمان اصطلاح : " Du bedeutest alles für mich "

[ در ادبیات آلمان اصطلاح : " Du bedeutest alles für mich "
رو برای ابراز عشق به کار میبرند که معنیش میشه :
تو به معنای همه چیز من هستی 🌻 .. ]

*-*

مَحکِوُم به عِشّقْ
مشاهده همه ی 2 نظر