آرامــ♡ـ
آروم و عادیآروم و عادی
آرامــ♡ـ

پناه می برم به تو. به تو از تمام جغرافیای

پناه می برم به تو. به تو از تمام جغرافیای

پناه می برم به تو...
به تو از تمام جغرافیای دنیای نامُرادیها
چه آرام است یادم با نامت!
بعد از هرباران!
بعد از هر زخم!
قبل از هراتفاق!
بعد از هر حادثه!
و بگو جز تو چه کسی می تواند مرهم باشد بردلم؟
پناه می برم به نامت؛
به یادت؛
و هرچه که مرا جداسازد از ناامیدی!
مرا ببر به اتفاق های خوب
ساعت های ناب...
آن روزها که؛
دلشوره هایم بزرگتر از فاجعه نبود!
و مرا بیاور به اکنون؛
به باور آنکه خوب می شود لحظه ها!
و درست می شود اندام حقیقت!

پناه می برم به تو تا آنچه که نباید بایدم شود
و آنچه که باید نباید شود را اشتباه نکنم
پناه می برم به آغوش زمستان؛
تا فصل بهار رحمتت کالبدی از زندگیم شود
پناه می برم از سرناپاکی ها به تو...


❤️

یادگارِ ماندگار
مشاهده همه ی 2 نظر