دختر آریایی
آروم و عادیآروم و عادی
دختر آریایی

برای کشتن که حتما لازم نيست انسان هفت تير بوک

برای کشتن که حتما لازم نيست انسان هفت تير بوک

برای کشتن که حتما لازم نيست انسان
هفت تير بوک جونز را بردارد و تق تق، شليک کند!
من به اين طرز کشتن معتقد نيستم.
انسان می‌تواند کسی را در قلبش بکشد.
اگر انسان از دوست داشتن کسی دست بردارد،
او را در قلب خود کشته است.

✓درخت زیبای من

مشاهده همه ی 21 نظر
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

براي کشتن که حتما لازم نيست انسان هفت تير بوک

براي کشتن که حتما لازم نيست انسان
هفت تير بوک جونز را بردارد و تق تق، شليک کند!

من به اين طرز کشتن معتقد نيستم.
انسان مي تواند کسي را در قلبش بکشد.

اگر انسان از دوست داشتن کسي دست بردارد، او را در قلب خود کشته است.


درخت زيباي من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

براي کشتن که حتما لازم نيست انسان هفت تير بوک

براي کشتن که حتما لازم نيست انسان
هفت تير بوک جونز را بردارد و تق تق، شليک کند!

من به اين طرز کشتن معتقد نيستم.
انسان مي تواند کسي را در قلبش بکشد.

اگر انسان از دوست داشتن کسي دست بردارد، او را در قلب خود کشته است.


درخت زيباي من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید