ویآن ♥کآکتوص♥
شیطونشیطون
ویآن ♥کآکتوص♥

از دلبر ما نشان کهـ دارد در خانهـ مهــے

از دلبر ما نشان کهـ دارد در خانهـ مهــے

از دلبر ما نشان کهـ دارد
در خانهـ مهــے نهــان کهـ دارد
بی‌دیدهـ جمال او کهـ بیند
بیرون ز جهــان جهــان کهـ دارد
آن تیر کهـ جان شکار آنست
بنماے کهـ آن کمان کهـ دارد
در هــر طرفے یکے نگاریست
صوفے تو نگر کهـ آن کهـ دارد
این صورت خلق جملهـ نقش‌اند
هــم جان داند کهـ جان کهـ دارد
این جملهـ گدا و خوشهـ چین‌اند
آن دست گهــرفشان کهـ دارد
قلاب شدند جملهـ عالم
آخر خبرے ز کان کهـ دارد
شادست زمان بهـ شمس تبریز
آخر بنگر زمان کهـ دارد

مولانا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ویآن ♥کآکتوص♥
شیطونشیطون
ویآن ♥کآکتوص♥

نهـ کهـ بگم وقتیـ رفتیـ نشد دلم تنگ برات

نهـ کهـ بگم وقتیـ رفتیـ نشد دلم تنگ برات
سپهر خلسه_موج

نهـ کهـ بگم وقتیـ رفتیـ نشد دلم تنگ برات
تا صبح بیــخوابیـ کشیــدم تا کهـ صدا زنگ دراد
خواستم پُر کنیـ تو خونهـ رو با صدا خندهـ هــات
انقد دعوا نکنیــم تو باشیـ مثِ اولات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ویآن ♥کآکتوص♥
شیطونشیطون
ویآن ♥کآکتوص♥

منو تویــیــم هــرچیــم بشهـ ماع با هــمیــم هــرچیــم بشهـ

منو تویــیــم هــرچیــم بشهـ ماع با هــمیــم هــرچیــم بشهـ
وانتونز_هرچیم بشه

منو تویــیــم هــرچیــم بشهـ
ماع با هــمیــم هــرچیــم بشهـ
مالهـ منیـ هــرچیــیــم بشهـ
حتیـ اون آسمون از اون بالا بیــاد زمیــن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ویآن ♥کآکتوص♥
شیطونشیطون
ویآن ♥کآکتوص♥

میفهــمم اَ توو حرفات دروغ میگے هــر بار

میفهــمم اَ توو حرفات دروغ میگے هــر بار
Blue Dream _پوبون

میفهــمم اَ توو حرفات
دروغ میگے هــر بار
ولے باز میمونم اینجا بات میمونم اینجا
هــے نگو تقصیرمهـ روزامون شبیهـ هــمهـ
ساعتو تغییر ندهـ
کردمت تهــدید اگهـ دروغ جدیدمهـ
من
طُ رو دوست دارم
...
پنج صبحهـ بیدار هــاے رو Blue Dream
کاش تو اینجا بودے
نهـ رو گوشیم
کاش تو اینجا بودے Blue Dream
پنج صبحهـ بیدار هــاے رو Blue Dream
کاش تو اینجا بودے
نهـ رو گوشیم
کاش تو اینجا بودے Blue Dream ...

مشاهده همه ی 4 نظر