گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

🎥⭕️ #کاخ‌نشینی برای عزت و شکوه اسلام؛ از معاویه تا برخی

🎥⭕️ ‌نشینی برای عزت و شکوه اسلام؛ از معاویه تا برخی مسئولینِ کشور!


🎙 ‌پور_ازغدی:

💬 از امام علی (ع) پرسیدند چرا اینقدر زندگی را بر خودت سخت می‌گیری؟ فرمود برای اینکه بر آسان بگذرد.

💬 دعوا بر سر دو نوع اسلام و دو نوع تشیع است که هر دوی آنها زیارت، عزاداری و حب اهل بیت دارند. همین الآن در کشور ما طرفداران از اسلام امام علی (ع) بیشتر است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

🔴 فرازهایی از سخنان ناب و بی نظیر امام روح الله:

🔴 فرازهایی از سخنان ناب و بی نظیر امام روح الله:

♦️ آنهایی که خواب امریکا را می‌بینند خدا بیدارشان کند.

📚 صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۲۳۰

♦️ حضرت روح الله: كرارا گفته ام كه روحانی نمای غير مهذب از خطرناكتر است...

📚 صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۹۰

♦️ سازش با ظالم، ظلم به مظلومین است/ آنهایی که به ما می گویند سازش کنید یا جاهل هستند یا مزدور

📚 صحیفه امام، جلد ۱۸، صفحه ۵۰۰

♦️ شما هم عمال آمریکائید منتها ملتفت نیستید. یک عاملی داریم که مستقیماً از سفارت دستور می گیرد، یک عاملی داریم که برای او کار کند و خودش نمی فهمد، خود آدم نمی فهمد که برای کی دارد کار می کند.

📚 صحیفه امام، جلد ۱۳، صفحه ۷۶

♦️ هر چه بیشتر ما خضوع بکنیم برای ظالم، ظالم بیشتر فشار می‌آورد. وقتی که مهیا بشویم برای جلوگیری از ظالم، ظالم عقب می‌نشیند. هر چه زیادتر بیاورید، او عقبتر می‌نشیند. یک قدم شما که عقب بنشینید، او جلو می‌آید. یک قدم شما جلو بروید، او عقب می‌رود. این است.

📚 صحیفه امام، جلد ۱۰، صفحه ۱۳۰

♦️ آنهايى كه در خانه هاى ، راحت و بی درد آرميده اند و فارغ از همه رنجها و مصيبتهاى جان فرساى ستون محكم و پابرهنه هاى محروم، تنها حوادث بوده اند و حتى از هم دستى بر آتش نگرفته اند، نبايد به مسئوليت هاى تكيه كنند، كه اگر به آن جا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يكشبه بفروشند، و حاصل همه زحمات را بر باد دهند، چرا كه اينها عمق راه طى شده را نديده اند و فرق و سينه نظام و ملت را به دست از خدا بيخبران مشاهده نكرده اند و از همه زجرها و غربتهاى مبارزان و التهاب و بيقرارى كه براى و دل به درياى بلا زدهاند، غافل و بيخبرند...

📚صحيفه امام، جلد ۲۰، صفحه ۳۳۴

♦️ می‌خواهی باشی؟ همه این حرفها تمام می‌شود، جنگ هیچ نمی‌شود؛ پیوند کن با شوروی، باز هم نمی‌شود! اما چی؟ این است که یک ملت عقب مانده و تا آخر توسری خورده .

📚 صحيفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۲۰۰

♦️ تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های شرق و غرب، مبارزات آشتی ناپذیرانه ملت ما علیه مستکبران ادامه دارد...

📚 صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۲۶۵

♦️ دوام و قوام ايران بر پايه سياست نه شرقى و نه غربى استوار است و عدول از اين سياست، به اسلام و مسلمين و باعث عزت و اعتبار و كشور و ملت قهرمان ايران خواهد بود.

📚 صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۱۵۵

♦️ تا خیانت بزرگان نباشد، دولتهای خارج نمی توانند تصرف بکنند. هست که اسباب این می‌شود که اینها راهشان را باز می‌کنند؛ این خیانت است که راه آنها را باز می‌کنند. اگر یک دولت غیرخائن باشد، راه باز نمی‌شود بر آنها که بیایند منافع ما را ببرند.

📚 صحیفه امام، جلد ۸، صفحه ۳۵۲

♦️ آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه و را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به نشینی توجه بکند. آن روز است که برای خودو برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین ها خیلی صدمه خوردیم.

📚 صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۳۷۶

♦️ از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شرّ تربیت یافتگان غرب و شرق به این‌ زودی ها نجات نخواهیم یافت.

📚 صحیفه ، جلد ۱۵، صفحه ۴۴۶

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

🔴 فرازهایی از سخنان ناب و بی نظیر امام روح الله:

🔴 فرازهایی از سخنان ناب و بی نظیر امام روح الله:

♦️ آنهایی که خواب امریکا را می‌بینند خدا بیدارشان کند.

📚 صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۲۳۰

♦️ حضرت روح الله: كرارا گفته ام كه روحانی نمای غير مهذب از خطرناكتر است...

📚 صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۹۰

♦️ سازش با ظالم، ظلم به مظلومین است/ آنهایی که به ما می گویند سازش کنید یا جاهل هستند یا مزدور

📚 صحیفه امام، جلد ۱۸، صفحه ۵۰۰

♦️ شما هم عمال آمریکائید منتها ملتفت نیستید. یک عاملی داریم که مستقیماً از سفارت دستور می گیرد، یک عاملی داریم که برای او کار کند و خودش نمی فهمد، خود آدم نمی فهمد که برای کی دارد کار می کند.

📚 صحیفه امام، جلد ۱۳، صفحه ۷۶

♦️ هر چه بیشتر ما خضوع بکنیم برای ظالم، ظالم بیشتر فشار می‌آورد. وقتی که مهیا بشویم برای جلوگیری از ظالم، ظالم عقب می‌نشیند. هر چه زیادتر بیاورید، او عقبتر می‌نشیند. یک قدم شما که عقب بنشینید، او جلو می‌آید. یک قدم شما جلو بروید، او عقب می‌رود. این است.

📚 صحیفه امام، جلد ۱۰، صفحه ۱۳۰

♦️ آنهايى كه در خانه هاى ، راحت و بی درد آرميده اند و فارغ از همه رنجها و مصيبتهاى جان فرساى ستون محكم و پابرهنه هاى محروم، تنها حوادث بوده اند و حتى از هم دستى بر آتش نگرفته اند، نبايد به مسئوليت هاى تكيه كنند، كه اگر به آن جا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يكشبه بفروشند، و حاصل همه زحمات را بر باد دهند، چرا كه اينها عمق راه طى شده را نديده اند و فرق و سينه نظام و ملت را به دست از خدا بيخبران مشاهده نكرده اند و از همه زجرها و غربتهاى مبارزان و التهاب و بيقرارى كه براى و دل به درياى بلا زدهاند، غافل و بيخبرند...

📚صحيفه امام، جلد ۲۰، صفحه ۳۳۴

♦️ می‌خواهی باشی؟ همه این حرفها تمام می‌شود، جنگ هیچ نمی‌شود؛ پیوند کن با شوروی، باز هم نمی‌شود! اما چی؟ این است که یک ملت عقب مانده و تا آخر توسری خورده .

📚 صحيفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۲۰۰

♦️ تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های شرق و غرب، مبارزات آشتی ناپذیرانه ملت ما علیه مستکبران ادامه دارد...

📚 صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۲۶۵

♦️ دوام و قوام ايران بر پايه سياست نه شرقى و نه غربى استوار است و عدول از اين سياست، به اسلام و مسلمين و باعث عزت و اعتبار و كشور و ملت قهرمان ايران خواهد بود.

📚 صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۱۵۵

♦️ تا خیانت بزرگان نباشد، دولتهای خارج نمی توانند تصرف بکنند. هست که اسباب این می‌شود که اینها راهشان را باز می‌کنند؛ این خیانت است که راه آنها را باز می‌کنند. اگر یک دولت غیرخائن باشد، راه باز نمی‌شود بر آنها که بیایند منافع ما را ببرند.

📚 صحیفه امام، جلد ۸، صفحه ۳۵۲

♦️ آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه و را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به نشینی توجه بکند. آن روز است که برای خودو برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین ها خیلی صدمه خوردیم.

📚 صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۳۷۶

♦️ از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شرّ تربیت یافتگان غرب و شرق به این‌ زودی ها نجات نخواهیم یافت.

📚 صحیفه ، جلد ۱۵، صفحه ۴۴۶

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تراشه تصویر
خوشحالخوشحال
تراشه تصویر

کلیپ 151 (سفری کوتاه به کاخ سردار ماکو)در اینستاگرام و صفحات

کلیپ 151 (سفری کوتاه به کاخ سردار ماکو)در اینستاگرام و صفحات

کلیپ 151 (سفری کوتاه به کاخ سردار ماکو)در اینستاگرام و صفحات دیگر ما قرار گرفت
کاخ موزه باغچه جوق
کاخ موزه باغچه جوق یا کاخ سردار ماکو در جنوب‌شرقی روستای باغچه جوق و در شش کیلومتری ماکو و در دو کیلومتری غرب جاده اصلی بازرگان جای گرفته است. این کاخ باشکوه و مجلل به دستور «تیمور تیموری» ملقب به «اقبال‌السلطنه ماکوئی»، یکی از حکام مقتدر و یکی از سردارهای «مظفرالدین‌شاه» احداث شده است. معماری این بنا تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و غربی خصوصا معماری کشور روسیه در اواخر سده نوزدهم میلادی است.

شما عزیزان میتوانید برای شرکت در دوره های کامل تور لیدری (راهنمای گردشگری) با شماره های زیر تماس حاصل نمایید
آدرس موسسه فرهنگی و هنری تراشه تصویر : تهران-مترو طالقانی-خیابان سمیه ، روبه روی برج سپهر ، پلاک 72
021-88828821
021-88825747
اینستاگرم : tarashe_tasvir
telegram: @ttarashe
web : tarashetasvir.ir
آپارات : موسسه فرهنگی و هنری تراشه تصویر
تصویر گردی گردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
راهنما سفر
قبراققبراق
راهنما سفر

کاخ موزه سعدآباد این مجموعه دارای حدود ۱۸۰ هکتار جنگل

 لینک
کاخ موزه سعدآباد این مجموعه دارای حدود ۱۸۰ هکتار جنگل

کاخ موزه سعدآباد
این مجموعه دارای حدود ۱۸۰ هکتار جنگل طبیعی همراه با چشمه‌سارها، قنات‌ها و گلخانه‌هاست، و رودخانه جعفرآباد از وسط کاخ می‌گذرد. این عمارت از شمال با کوه‌های البرز، از شرق با گلاب‌دره، از غرب با ولنجک و از جنوب با تجریش همسایگی دارد.
سعدآباد در دوره قاجار بنا شد و اقامتگاه ییلاقی شاهان قاجاری بود. پس از کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن پهلوی، 18 عمارت در ابعاد مختلف به آن اضافه شد که هر یک از بناها محل سکونت یکی از افراد دودمان پهلوی بوده‌است. محمدرضا پهلوی نیز در دهه ۱۳۵۰ در این مکان سکنی گزید؛ که در دوران اوایل سلطنت او، ساخت آن به پایان رسیده‌است. جدیدترین کاخ این مجموعه متعلق به کوچکترین دختر محمدرضا پهلوی بوده‌است.
پس از پیروزی انقلاب، این مجموعه به شکل موزه درآمد ولی کاخ فعلی ریاست جمهوری در مجاورت این مجموعه قرار دارد. از کاخ ملکه مادر نیز که متعلق به ارگان ریاست جمهوری است برای پذیرایی از مهمانان خارجی استفاده می‌شود.
ساختمان بهمن (کاخ بهمن)
این کاخ در دوران پهلوی دوم بنا شد و از جمله زیباترین ساختمان‌های مجموعه می‌باشد، که منزل مسکونی بهمن، پسر غلامرضا پهلوی بوده‌است. این ساختمان، مجاور موزه مردم شناسی و در کنار درب شمالی دربند قرار دارد که در حال حاضر دفتر مدیریت موزه می‌ب
اشد.
کاخ احمد شاهی
این کاخ، قدیمی‌ترین کاخ مجموعه سعد آباد می‌باشد، که ساخت آن در اواخر سلطنت احمد شاه قاجار، آغاز و در هنگام وزارت جنگی رضا خان به پایان رسید. پس از انقلاب، از این محل به عنوان پایگاه مرکزی بسیج خواهران استان تهران، استفاده می‌شده‌است. قرار است این محل پس از بازپس‌گیری از بسیج خواهران، بازسازی و آماده بازدید عمومی شود. این کاخ، در حال حاضر غیرقابل بازدید، برای عموم می‌باشد.
کاخ اختصاصی
این کاخ، در سمت غرب موزه هنرهای زیبا قرار دارد که در سال‌های اولیه بعد از انقلاب، به عنوان موزه تاریخ طبیعی استفاده می‌شده‌است؛ ولی در حال حاضر، در اختیار نهاد ریاست جمهوری ایران می‌باشد و غیرقابل بازدید برای عموم است.
ساختمان جمهور (کاخ ملکه مادر)
کاخ ملکه مادر در دوران پهلوی محل آخرین سال‌های زندگی رضا خان، قبل از تبعید به جزیره موریس، و محل زندگی مادر شاه (تاج الملوک) بوده‌است. این کاخ در حال حاضر در اختیار نهاد ریاست جمهوری ایران، و مخصوص اقامت مهمانان ویژه دولت ایران می‌باشد، و به این جهت به ساختمان جمهور مشهور گردیده‌است.
کاخ سبز (کاخ شهوند، کاخ رضا شاه پهلوی)
کاخ سبز در شمال غربی مجموعه سعدآباد قرار دارد، این کاخ در ابتدا به صورت ساختمانی نیمه تمام بود که به شخصی به نام علیخان تعلق داشت و تپه‌ای که ساختمان روی آن واقع شده بود، به همین نام معروف بود.
رضا شاه، پس خرید ساختمان واقع بر این تپه، کاخ کنونی را بنا نهاد و کار ساخت و تکمیل آن از زمان وزارت جنگی او، تا اوایل سلطنتش به طول انجامید. سرانجام، این کاخ پس از هفت سال تلاش هنرمندان و معماران ایرانی بنا گردید. رضا شاه از طبقه همکف به عنوان محل زندگی و دفتر کار خود، و از زیر زمین به عنوان انباری استفاده می‌کرد همچنین یک تالار غذا خوری مجلل با میز و صندلی‌های منقش و کنده کاری شده و همچنین ظروف نفیس چینی و سرامیک و نقره ایتالیایی مخصوص میهمانان مورد استفاده قرار می‌گرفت. این کاخ، به دلیل استفاده از سنگ‌های سبز کمیاب معدن خمسه زنجان و سنگ مرمر خراسان، در نمای خارجی آن، به قصر سنگی کاخ مرمر نیز معروف است.
با بازسازی و مرمت کاخ، قصر سنگی به کاخ شهوند، معروف گردید و پس از انقلاب ایران، به کاخ سبز تغییر نام داد. گچ‌بری‌ها و آیینه کاری‌های ظریف و زیبای درون کاخ، کار دست هنرمندان ایرانی ناشناس است. تذهیب دیوارها، اثر استاد حسین بهزاد، و خاتم کاری‌ها، حاصل کار گروهی کارگاه استاد صنیع خاتم است.
معمار این کاخ، میرزا جعفر کاشی معروف به معمارباشی بوده‌است، قالی مشهد ۷۰ متری زیبایی، که اثر عبدالمحمد عمواغلی است، در دفتر کار رضا شاه پهن ‌است. در این تالار، یک دست مبل کوبلن دوز کار دست، مربوط به دوره قاجار قرار دارد. میز وسط تالار، کار کشور فرانسه و متعلق به قرن ۱۸ میلادی است. پرده‌ای نقره فام به چوب پرده‌ای منبت کاری شده، پنجره تالار را مزین کرده‌است.
آیینه کاری‌های سقف با طرح قندیل، کار هنرمندان ایرانی است. از دیگر وسایل با ارزش این کاخ، می‌توان به مجسمه‌ها و مبل‌های دوره لویی شانزدهم، و نیز دو میز کنسول مربوط به دوره ناپلئون اشاره کرد. از دیگر تالارهای این کاخ که روبروی تالار آینه واقع شده و به عنوان اتاق خواب رضا شاه بوده و نبودن تخت خواب یا رخت خواب است و پنجره‌ای که رو به دربند با چشم‌اندازی زیبا بازمی شود می‌باشد.
ادامه مطلب: http://www.rahnama-safar.com/ecotouri...%D8%AF

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین

موزه #ارمیتاژ #سنت_پترزبورگ موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ تاریخی ترن #موزه

 لینک
موزه #ارمیتاژ #سنت_پترزبورگ موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ تاریخی ترن #موزه

موزه
موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ تاریخی ترن جهان
موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ ، با سه میلیون اثر هنری یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های جهان و از قدیمی‌ترین ‌های و موزه‌های تاریخ و بشری در جهان است.موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ تاریخی ترن موزه مجموعه عظیم موزه آرمیتاژ در چهار به نمایش گذاشته شده‌است. بنای اصلی، نام دارد و در گذشته محل سکونت رسمی روسیه بوده‌است. موزه آرمیتاژ شعبه‌هایی بین‌المللی در ، و وگاس نیز دارد.
http://www.safarbin.ir/article?ID=952

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین

موزه #ارمیتاژ #سنت_پترزبورگ موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ تاریخی ترن #موزه

 لینک
موزه #ارمیتاژ #سنت_پترزبورگ موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ تاریخی ترن #موزه

موزه
موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ تاریخی ترن جهان
موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ ، با سه میلیون اثر هنری یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های جهان و از قدیمی‌ترین ‌های و موزه‌های تاریخ و بشری در جهان است.موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ تاریخی ترن موزه مجموعه عظیم موزه آرمیتاژ در چهار به نمایش گذاشته شده‌است. بنای اصلی، نام دارد و در گذشته محل سکونت رسمی روسیه بوده‌است. موزه آرمیتاژ شعبه‌هایی بین‌المللی در ، و وگاس نیز دارد.
http://www.safarbin.ir/article?ID=952

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید