افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
سارا
خوشحالخوشحال
سارا
photo_2018-03-20_03-02-42.jpg

تحویل انسانیت
تحویل عشق
در نوروز 97
وعده ی دیدار مردم عاشق نوروز 97

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین
 لینک
bsk2.jpg

باستانی
کوه باستانی بیستون را بیشتر بشناسیم
شهر بزرگترین شهر و مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب می باشد. کرمانشاه از شهرهای و ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می گردد. کرمانشاه های تاریخی فراوانی دارد اما در این مقاله یکی از آنها را به شما معرفی می کند که در حتما این شهر زیبا را در برنامه های خود قرار دهید واز جاذبه های تاریخی و دیدنی استان کرمانشاه هم دیدن کنید.
http://www.safarbin.ir/article?ID=923

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین
 لینک

باستانی
کوه باستانی بیستون را بیشتر بشناسیم
شهر بزرگترین شهر و مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب می باشد. کرمانشاه از شهرهای و ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می گردد. کرمانشاه های تاریخی فراوانی دارد اما در این مقاله یکی از آنها را به شما معرفی می کند که در حتما این شهر زیبا را در برنامه های خود قرار دهید واز جاذبه های تاریخی و دیدنی استان کرمانشاه هم دیدن کنید.
http://www.safarbin.ir/article?ID=923

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین
 لینک
bsk2.jpg

باستانی
کوه باستانی بیستون را بیشتر بشناسیم
شهر بزرگترین شهر و مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب می باشد. کرمانشاه از شهرهای و ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می گردد. کرمانشاه های تاریخی فراوانی دارد اما در این مقاله یکی از آنها را به شما معرفی می کند که در حتما این شهر زیبا را در برنامه های خود قرار دهید واز جاذبه های تاریخی و دیدنی استان کرمانشاه هم دیدن کنید.
http://www.safarbin.ir/article?ID=923

یادگـــارماندگـــار
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین
 لینک
bsk2.jpg

باستانی
کوه باستانی بیستون را بیشتر بشناسیم
شهر بزرگترین شهر و مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب می باشد. کرمانشاه از شهرهای و ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می گردد. کرمانشاه های تاریخی فراوانی دارد اما در این مقاله یکی از آنها را به شما معرفی می کند که در حتما این شهر زیبا را در برنامه های خود قرار دهید واز جاذبه های تاریخی و دیدنی استان کرمانشاه هم دیدن کنید.
http://www.safarbin.ir/article?ID=923

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین
 لینک
bsk2.jpg

باستانی
کوه باستانی بیستون را بیشتر بشناسیم
شهر بزرگترین شهر و مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب می باشد. کرمانشاه از شهرهای و ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می گردد. کرمانشاه های تاریخی فراوانی دارد اما در این مقاله یکی از آنها را به شما معرفی می کند که در حتما این شهر زیبا را در برنامه های خود قرار دهید واز جاذبه های تاریخی و دیدنی استان کرمانشاه هم دیدن کنید.
http://www.safarbin.ir/article?ID=923

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین
 لینک
bsk2.jpg

باستانی
کوه باستانی بیستون را بیشتر بشناسیم
شهر بزرگترین شهر و مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب می باشد. کرمانشاه از شهرهای و ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می گردد. کرمانشاه های تاریخی فراوانی دارد اما در این مقاله یکی از آنها را به شما معرفی می کند که در حتما این شهر زیبا را در برنامه های خود قرار دهید واز جاذبه های تاریخی و دیدنی استان کرمانشاه هم دیدن کنید.
http://www.safarbin.ir/article?ID=923

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین
 لینک
bsk2.jpg

باستانی
کوه باستانی بیستون را بیشتر بشناسیم
شهر بزرگترین شهر و مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب می باشد. کرمانشاه از شهرهای و ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می گردد. کرمانشاه های تاریخی فراوانی دارد اما در این مقاله یکی از آنها را به شما معرفی می کند که در حتما این شهر زیبا را در برنامه های خود قرار دهید واز جاذبه های تاریخی و دیدنی استان کرمانشاه هم دیدن کنید.
http://www.safarbin.ir/article?ID=923

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سفربین
سفربین
 لینک

غار

راز و به نظر میرسند زیرا نمیدانیم تا کجا ادامه دارند و چند جلوتر چه ما را می کشد.#امروز#سفری خواهیم داشت به یکی از ترین و ترین ، پس با همراه باشید.........
یا (به #پر ) نام است در ۳٬۰۵۰ پراو، در که در و در ای به نام پراو قرار دارد. و داخل بسیار و است و این باعث می شود #نوردان در حین .
در
http://www.safarbin.ir/article?ID=897

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

باز هم ایرانمان داغدار شد ...
باز هم یک شانه و کوهی از درد ...
این بار "دِنا" میزبانِ داغ هایِ این سرزمین بود ...
این بار آسمان ، پس زد ... و زمین ، در آغوش کشید ‌...
انگار قرار نیست لب هایمان لَختی بخندد ...
انگار زاده شده ایم که زجر بکشیم ....
انگار در تقدیرمان ، رنگی به جز سیاهی نداشتیم ...

تقدیرِ لعنتی ؛
نفس هایِ عیدمان را در نطفه بریدی بی انصاف !
کمی زود نبود؟!
هنوز لباسِ عزایِ بر تنمان زار می زند ...
هنوز داغِ بر دلمان سنگینی می کند ...
ندیدی مگر ؟!
طاقتِ عزایی دیگر نبود ...

آخر این چه روزگاریست برایمان بریده ای و دوخته ای خدایا ... ؟!
اینجا سرزمینی ست برایِ جان دادن !
بازهم (ایرانم تسلیت!)
چه جمله ی تلخ و آشنایی ...!

می ترسم از روزی که به جایِ "ایرانِ جاوید" ،
وطنم را به "گورستانِ امید" یاد کنند ...
می ترسم ...
می ترسم ...

■■■■■■■

یادگـــارماندگـــار
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید