کرم خاکی
کرم خاکی

ضرر کرم خاکی کرم خاکی که برای پرورش

 لینک
ضرر کرم خاکی کرم خاکی که برای پرورش

ضرر کرم خاکی

کرم خاکی که برای پرورش مناسب است قرمز رنگ می باشد

این کرم خاکی فقط چیزهای پوسیده را میخورد

جانداران ریز و زنده را به هیچ وجه نمیخورد حتی ریشه ضعیف گیاهان

در گلدان ها کرم خاکی قرمز رنگ ریخته شد که نه تنها گیاه خشک شد که رشد آن چند برابر شد

اما کرم های سفید رنگ و یا کرم ابریشم برای گیاه مخصوصا برگ ها مضر می باشد

اگر کرم خاکی در گلدان پرورش داده می شود باید چند روز یکبار خاک گلدان را عوض کرد

در اثر تراکم کرم ها ممکن است غذای کافی بیش از حد به ریشه گیاه برسد

کرم ها در مدفوع خودشان می میرند که باعث سوزش برخی گیاهان در اثر غذای زیاد می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید