✨¦¦_ѕρяιиg♡gιяℓ_¦¦✨
✨¦¦_ѕρяιиg♡gιяℓ_¦¦✨

❀✦•┈┈❁❤❁┈┈•✦❀ یڪ نفر هــست ڪهـ هــمیشهـ هــواے بیقراریم را

❀✦•┈┈❁❤❁┈┈•✦❀ یڪ نفر هــست ڪهـ هــمیشهـ هــواے بیقراریم را
❉♫♪♬❉

❀✦•┈┈❁❤❁┈┈•✦❀
یڪ نفر هــست ڪهـ هــمیشهـ هــواے بیقراریم را دارد،
یڪ نفر هــست ڪهـ هــیچوقت براے مטּ سرش شلوغ نیست،
ڪهـ درد هــایم را ندیدهــ،مے بیند،
ڪهـ حرف هــایم را نگفتهــ،مے فهــمد،
و براے اشڪ هــایم،تمام دنیا را بهـ هــم مے ریزد...
ڪهـ مرد نیست،اما مردانهـ پاے رفاقتماטּ ایستادهــ،
ڪهـ پناهـ بے پناهــے و امیدِ لحظهـ هــاے ست ڪهـ دلم از زمیטּ و زمانهـ مے گیرد،
ڪسے ڪهـ لازم نیست براے داشتنش،از خودم بودنم دست بردارم!
در ایטּ روزگار بلاتڪلیف؛
چقدر خوب است ڪهـ تنهــا نیستم،
چقدر خوشبختم شما ها رو دارم
❀✦•┈┈❁❤❁┈┈•✦❀

مشاهده همه ی 42 نظر