نازنین صالح
خواب آلودخواب آلود
نازنین صالح

مرد با کنایه به زن گفت چرا زنها ،

 لینک
مرد با کنایه به زن گفت چرا زنها ،

مرد با کنایه به زن گفت چرا زنها ،

در هر کاری کمتر از مردها موفق می شوند

زن در جواب گفت برای اینکه خانم ها ،

خودشان زن ندارند تا در کارها کمکشان کند

اخه چرا با این موجودات حاضر جواب بحث میکنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید