فرشته
فرشته

اَز بَرَم کُن منُ تو سینه نگه دار

اَز بَرَم کُن منُ تو سینه نگه دار
با قلبم راه بیا

اَز بَرَم کُن
منُ تو سینه نگه دار ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دوستت‌ می‌‌دارم! چونان‌ بلوطی‌ که‌ زخم‌ یادگارِ عشقی‌

دوستت‌ می‌‌دارم!
چونان‌ بلوطی‌ که‌ زخم‌ یادگارِ
عشقی‌ برباد رفته‌ را!
ستاره‌ای‌ که‌ شب‌ را
برای‌ چشمک‌ زدن!
و پرنده‌ای‌ اسیر
که‌ پرنده‌ی‌ آزادی‌ را!
تا رهایی‌ به‌ بار بنشیند،
آن‌ سوی‌ حیرانی‌ِ میله‌های‌ قفس‌!

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
༻♥༺ѕoɢαɴd❀ε❀εsнɢн༻♥༺
قبراققبراق
༻♥༺ѕoɢαɴd❀ε❀εsнɢн༻♥༺

ََََََُِِِِِّّّْْْ لبخندت. تفسیر شعرای مولاناست. با

ََََََُِِِِِّّّْْْ لبخندت. تفسیر شعرای مولاناست. 
 با

ََََََُِِِِِّّّْْْ لبخندت... تفسیر شعرای مولاناست...


با دلم گرمه... بی جهان تنهاست...💫 ⭐ ️

...بغض سرد...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

تو بادبادک بازیگوشی بودی. که با دنباله‌ی عطرش هر روز

تو بادبادک بازیگوشی بودی...
که با دنباله‌ی عطرش هر روز
از خیابان نوجوانی‌ام می‌گذشت!
و من کودکی که می‌دوید!!
می‌دوید
می‌دوید
و نمی‌رسید ...!💫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دوستت‌ می‌‌دارم! چونان‌ بلوطی‌ که‌ زخم‌ یادگارِ عشقی‌

دوستت‌ می‌‌دارم!
چونان‌ بلوطی‌ که‌ زخم‌ یادگارِ
عشقی‌ برباد رفته‌ را!
ستاره‌ای‌ که‌ شب‌ را
برای‌ چشمک‌ زدن!
و پرنده‌ای‌ اسیر
که‌ پرنده‌ی‌ آزادی‌ را!
تا رهایی‌ به‌ بار بنشیند،
آن‌ سوی‌ حیرانی‌ِ میله‌های‌ قفس‌!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دوستت‌ می‌‌دارم! چونان‌ بلوطی‌ که‌ زخم‌ یادگارِ عشقی‌

دوستت‌ می‌‌دارم!
چونان‌ بلوطی‌ که‌ زخم‌ یادگارِ
عشقی‌ برباد رفته‌ را!
ستاره‌ای‌ که‌ شب‌ را
برای‌ چشمک‌ زدن!
و پرنده‌ای‌ اسیر
که‌ پرنده‌ی‌ آزادی‌ را!
تا رهایی‌ به‌ بار بنشیند،
آن‌ سوی‌ حیرانی‌ِ میله‌های‌ قفس‌!

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید