H. Nazari
مو قشنگمو قشنگ
H. Nazari

#كتاب_شازده_كوچولو #قسمت_پنجم 🍃آخ، امیر کوچولو!

#كتاب_شازده_كوچولو #قسمت_پنجم 🍃آخ، امیر کوچولو!

#كتاب_شازده_كوچولو


🍃آخ، امیر کوچولو! این جوری بود که من کَم کَمَک از زندگیِ محدود و دل‌گیر تو سر درآوردم. تا مدت‌ها تنها سرگرمیِ تو تماشای زیباییِ غروب آفتاب بوده. به این نکته‌ی تازه صبح روز چهارم بود که پی بردم؛ یعنی وقتی که به من گفتی:

– غروب آفتاب را خیلی دوست دارم. برویم فرورفتن آفتاب را تماشا کنیم…
– هوم، حالاها باید صبر کنی…
– واسه چی صبر کنم؟
– صبر کنی که آفتاب غروب کند.

اول سخت حیرت کردی بعد از خودت خنده‌ات گرفت و برگشتی به من گفتی:
– همه‌اش خیال می‌کنم تو اخترکِ خودمم!
– راستش موقعی که تو آمریکا ظهر باشد همه می‌دانند تو فرانسه تازه آفتاب دارد غروب می‌کند. کافی است آدم بتواند در یک دقیقه خودش را برساند به فرانسه تا بتواند غروب آفتاب را تماشا کند. متاسفانه فرانسه کجا این‌جا کجا! اما رو اخترک تو که به آن کوچکی است همین‌قدر که چند قدمی صندلیت را جلو بکشی می‌توانی هرقدر دلت خواست غروب تماشا کنی.
– یک روز چهل و سه بار غروب آفتاب را تماشا کردم!
و کمی بعد گفت:
– خودت که می‌دانی… وقتی آدم خیلی دلش گرفته باشد از تماشای غروب لذت می‌برد.
– پس خدا می‌داند آن روز چهل و سه غروبه چه‌قدر دلت گرفته بوده.

اما مسافر کوچولو جوابم را نداد.

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
°• Azin •°
آروم و عادیآروم و عادی
°• Azin •°

تنهـا بدیـش ایـטּּ بـود ڪه خیلے خـوب بـود بعضے از

تنهـا بدیـش ایـטּּ بـود ڪه خیلے خـوب بـود بعضے از

تنهـا بدیـش ایـטּּ بـود ڪه خیلے خـوب بـود
بعضے از آدم هـا انقـدر خـوب هستـטּ ڪع نبایـد بهشـوטּ نزدیڪ شـد! بایـد اوטּּ ها رو از دور دیـد، از دور سلامـ ڪرد، از دور لبخـند زد، از دور دوسـت داشـت...😊
شایـد ایـטּ هـم یڪ جـور داشتـטּ باشـه،
آخهـ زندگــے متخـصص اینهـ ڪه آد۾ هـاے خـوب رو ازت بگـیره!🌿👐..

◆ ° ◈ ❀▶❁▎❤ ❤▎ ❁◀❀◆° ◈

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
H. Nazari
مو قشنگمو قشنگ
H. Nazari

#كتاب_شازده_كوچولو #قسمت_پنجم 🍃آخ، امیر کوچولو!

#كتاب_شازده_كوچولو #قسمت_پنجم 🍃آخ، امیر کوچولو!

#كتاب_شازده_كوچولو


🍃آخ، امیر کوچولو! این جوری بود که من کَم کَمَک از زندگیِ محدود و دل‌گیر تو سر درآوردم. تا مدت‌ها تنها سرگرمیِ تو تماشای زیباییِ غروب آفتاب بوده. به این نکته‌ی تازه صبح روز چهارم بود که پی بردم؛ یعنی وقتی که به من گفتی:

– غروب آفتاب را خیلی دوست دارم. برویم فرورفتن آفتاب را تماشا کنیم…
– هوم، حالاها باید صبر کنی…
– واسه چی صبر کنم؟
– صبر کنی که آفتاب غروب کند.

اول سخت حیرت کردی بعد از خودت خنده‌ات گرفت و برگشتی به من گفتی:
– همه‌اش خیال می‌کنم تو اخترکِ خودمم!
– راستش موقعی که تو آمریکا ظهر باشد همه می‌دانند تو فرانسه تازه آفتاب دارد غروب می‌کند. کافی است آدم بتواند در یک دقیقه خودش را برساند به فرانسه تا بتواند غروب آفتاب را تماشا کند. متاسفانه فرانسه کجا این‌جا کجا! اما رو اخترک تو که به آن کوچکی است همین‌قدر که چند قدمی صندلیت را جلو بکشی می‌توانی هرقدر دلت خواست غروب تماشا کنی.
– یک روز چهل و سه بار غروب آفتاب را تماشا کردم!
و کمی بعد گفت:
– خودت که می‌دانی… وقتی آدم خیلی دلش گرفته باشد از تماشای غروب لذت می‌برد.
– پس خدا می‌داند آن روز چهل و سه غروبه چه‌قدر دلت گرفته بوده.

اما مسافر کوچولو جوابم را نداد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
°• Azin •°
آروم و عادیآروم و عادی
°• Azin •°

ڪسے ڪہ بـاهـات یہ شوخے سـاده میڪنہ و بعـد

ڪسے ڪہ بـاهـات یہ شوخے سـاده میڪنہ و بعـد

ڪسے ڪہ بـاهـات یہ شوخے سـاده میڪنہ
و بعـد سـریع میپـرسـه نـاراحـت شـدے ؟ ‌
دلـش پـاڪہ و از نبـودنـت میتـرسـہ ...
ایـن آدمـا رو هیچـوقـت از دسـت نـدیـد! 🌿😊

◆ ° ◈ ❀▶❁▎❤ ❤▎ ❁◀❀◆° ◈

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
°• Azin •°
آروم و عادیآروم و عادی
°• Azin •°

هرآدمے بایـد یڪے رو داشتـہ باشـہ ڪہ بـہ جاے دوسـٺ دارمـ

هرآدمے بایـد یڪے رو داشتـہ باشـہ ڪہ بـہ جاے دوسـٺ دارمـ

هرآدمے بایـد یڪے رو داشتـہ باشـہ ڪہ بـہ جاے دوسـٺ دارمـ مـثل داریـوش بگـہ "‌ببیـטּ تمـام مـטּ شدے " 💫😌

◆ ° ◈ ❀▶❁▎💛 💛▎ ❁◀❀◆° ◈ּ

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ِazadii
ِazadii

‏🏴 آمار قربانیان ‎#کرونا به ۱۳۶۰۰ رسید آخرین بروزرسانی یکشنبه ۱۰فروردین

‏🏴 آمار قربانیان ‎#کرونا به ۱۳۶۰۰ رسید آخرین بروزرسانی یکشنبه ۱۰فروردین

🏴 آمار قربانیان ‎#کرونا به ۱۳۶۰۰ رسید آخرین بروزرسانی یکشنبه ۱۰فروردین

❌اما، روحانی امروزباوقاحت گفت: «امنیت جامعه [یعنی حفظ نظام] برای ما اصل هست. همه نیروهای مسلح ما مرزداران ما پلیس ما همه در صحنه هستند و اگر بنا باشد امنیت خدشه‌دار بشود که اصلاً مفهوم ندارد».!!!!!
‎#COVID19

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
H. Nazari
مو قشنگمو قشنگ
H. Nazari

🍃قلبت را #آرام کن 🍃یک وقتهایی بنشین و #خلوت کن

🍃قلبت را کن
🍃یک وقتهایی بنشین و کن با تمام سکوت هایت
🍃نگاه کن به اطرافت…
🍃به خوشبختی هایت…
🍃به کسانی که میدانی دوستت دارند…😍
🍃به هایی که برایت اهمیت دارند…
🍃و به خدایی که نخواهد گذاشت…
🍃گاهی یک جای انتخاب کن
🍃گاهی یک جای
#🍃آرامش را در هر دو پیدا کن😇
🍃هم در کنار ها
🍃هم در کنار ای چوبی و تنها
🍃دل مشغولی ها را گاهی ساده تر کن
🍃#باران را بی چتر بشناس
🍃خوشحالی را بزن
🍃و بدان که تو 😎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
H. Nazari
مو قشنگمو قشنگ
H. Nazari

🍃قلبت را #آرام کن 🍃یک وقتهایی بنشین و #خلوت کن

🍃قلبت را کن
🍃یک وقتهایی بنشین و کن با تمام سکوت هایت
🍃نگاه کن به اطرافت…
🍃به خوشبختی هایت…
🍃به کسانی که میدانی دوستت دارند…😍
🍃به هایی که برایت اهمیت دارند…
🍃و به خدایی که نخواهد گذاشت…
🍃گاهی یک جای انتخاب کن
🍃گاهی یک جای
#🍃آرامش را در هر دو پیدا کن😇
🍃هم در کنار ها
🍃هم در کنار ای چوبی و تنها
🍃دل مشغولی ها را گاهی ساده تر کن
🍃#باران را بی چتر بشناس
🍃خوشحالی را بزن
🍃و بدان که تو 😎

مشاهده همه ی 2 نظر
°• Azin •°
آروم و عادیآروم و عادی
°• Azin •°

‏قتـݪ عمـد فقـط دروغ گفتـטּ بہ ڪسے ڪہ خـآلصـانہ

‏قتـݪ عمـد فقـط دروغ گفتـטּ بہ ڪسے ڪہ خـآلصـانہ

‏قتـݪ عمـد فقـط دروغ گفتـטּ بہ ڪسے ڪہ
خـآلصـانہ همہ حـرفـآت رو بـآور میڪنہ ! 🌿

◆ ° ◈ ❀▶❁▎💛 💛▎ ❁◀❀◆° ◈

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
H. Nazari
مو قشنگمو قشنگ
H. Nazari

🍃قلبت را #آرام کن 🍃یک وقتهایی بنشین و #خلوت کن

🍃قلبت را کن
🍃یک وقتهایی بنشین و کن با تمام سکوت هایت
🍃نگاه کن به اطرافت…
🍃به خوشبختی هایت…
🍃به کسانی که میدانی دوستت دارند…😍
🍃به هایی که برایت اهمیت دارند…
🍃و به خدایی که نخواهد گذاشت…
🍃گاهی یک جای انتخاب کن
🍃گاهی یک جای
#🍃آرامش را در هر دو پیدا کن😇
🍃هم در کنار ها
🍃هم در کنار ای چوبی و تنها
🍃دل مشغولی ها را گاهی ساده تر کن
🍃#باران را بی چتر بشناس
🍃خوشحالی را بزن
🍃و بدان که تو 😎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید