گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

#IlanPappé : most #zionists dont believe that #God exist but 👆!"

#IlanPappé : most #zionists dont believe that #God exist but 👆!"

é : most dont believe that exist but 👆!"
.
******************
.
مورخ : اکثر ها به ایمان ندارند ولی با این حال ایمان دارند که خدا وعده ( ) را به آنها داده 😐😄

******************

المؤرخ الإسرائيلي إيلان بيبي يقول: "معظم لا يؤمنون بوجود الله، لكنهم يؤمنون أن وعدهم فلسطين!"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

Who is #Mahdi ? Who is #savoir?

Who is #Mahdi ? Who is #savoir?

Who is ?
Who is ?

All Abrahamic believe in an end-times savior. All Abrahamic religions believe that someone will emerge who will save the world from the morass of and . In Islam, the name of this savior has been mentioned. All denominations refer to this divine person and this great and extraordinary individual as .

for the of imam Mahdi Everytime, because it'sour
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔶 فرمان #ولی_امر مان: #امام_حسین (ع) را به دنیا بشناسانیم

🔶 فرمان #ولی_امر مان: #امام_حسین (ع) را به دنیا بشناسانیم

🔶 فرمان مان: (ع) را به دنیا بشناسانیم..

آخر میدانی.. وقتی (عج) ظهور کند، در معرفی خود به جهانیان میفرماید : من پسر حسین (ع) هستم.. این یعنی همه دنیا را به وقت میشناسند.. پس بشتاب ای .. ای .. ای ..

شناساندن حسین (ع) به جهانیان، آماده سازی برای ظهور است..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهترین برنامه های رایگان و بازی ها
مهربونمهربون
بهترین برنامه های رایگان و بازی ها

Decorate your phone with photos of the holy city and feel

Decorate your phone with photos of the holy city and feel

Decorate your phone with photos of the holy city and feel the connection between it and your spiritual self! Download FREE Mecca Live Wallpapers here goo.gl/6dJ74p

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

قران های کریم در کانال های فاضلاب عربستان! + فیلم

قران های کریم در کانال های فاضلاب عربستان! + فیلم*اینجا ام القری جهان اسلام، محل نزول وحی الهی است؟ قران های کریم در فاضلاب چه می کند؟توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38139

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

قران های کریم در کانال های فاضلاب عربستان! + فیلم

قران های کریم در کانال های فاضلاب عربستان! + فیلم*اینجا ام القری جهان اسلام، محل نزول وحی الهی است؟ قران های کریم در فاضلاب چه می کند؟توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38139

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

قران های کریم در کانال های فاضلاب عربستان! + فیلم

قران های کریم در کانال های فاضلاب عربستان! + فیلم*اینجا ام القری جهان اسلام، محل نزول وحی الهی است؟ قران های کریم در فاضلاب چه می کند؟توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38139

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید