گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

Who is #Mahdi ? Who is #savoir?

Who is #Mahdi ? Who is #savoir?

Who is ?
Who is ?

All Abrahamic believe in an end-times savior. All Abrahamic religions believe that someone will emerge who will save the world from the morass of and . In Islam, the name of this savior has been mentioned. All denominations refer to this divine person and this great and extraordinary individual as .

for the of imam Mahdi Everytime, because it'sour
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔶 فرمان #ولی_امر مان: #امام_حسین (ع) را به دنیا بشناسانیم

🔶 فرمان #ولی_امر مان: #امام_حسین (ع) را به دنیا بشناسانیم

🔶 فرمان مان: (ع) را به دنیا بشناسانیم..

آخر میدانی.. وقتی (عج) ظهور کند، در معرفی خود به جهانیان میفرماید : من پسر حسین (ع) هستم.. این یعنی همه دنیا را به وقت میشناسند.. پس بشتاب ای .. ای .. ای ..

شناساندن حسین (ع) به جهانیان، آماده سازی برای ظهور است..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

*تصاویری تلخ از وضعیت محراب مسجد امام زمان کابل پس از جنایت داعش

توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38212

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

*تصاویری تلخ از وضعیت محراب مسجد امام زمان کابل پس از جنایت داعش

توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38212

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

*تصاویری تلخ از وضعیت محراب مسجد امام زمان کابل پس از جنایت داعش

توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38212

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

*تصاویری تلخ از وضعیت محراب مسجد امام زمان کابل پس از جنایت داعش

توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38212

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

*تصاویری تلخ از وضعیت محراب مسجد امام زمان کابل پس از جنایت داعش

توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38212

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اویس
اویس

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

جنگ داعش با خدا به بهانه نبرد با شیعیان + تصاویر

*تصاویری تلخ از وضعیت محراب مسجد امام زمان کابل پس از جنایت داعش

توضیح و تصاویر در:

http://oweis.ir/?p=38212

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید