elik
خجالتیخجالتی
elik

ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نشدیم اونا

ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نشدیم

اونا جایی که براشون خوب بود پیاده شدن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elik
خجالتیخجالتی
elik

خدایا این دنیاتو اگه میشه یه حموم ببر

خدایا این دنیاتو اگه میشه یه حموم ببر

خیلی کثیفه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elik
خجالتیخجالتی
elik

خعلی مدل بدی دارم! یه دفه با اونی که اوکیم

خعلی مدل بدی دارم! یه دفه با اونی که اوکیم

خعلی مدل بدی دارم!
یه دفه با اونی که اوکیم حال نمیکنم

پ.نون:دنبال اون اوکیم نگرد


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elik
خجالتیخجالتی
elik

اشتباهتون این که فکر می کنید دیگه کارتون به ما

اشتباهتون این که فکر می کنید دیگه کارتون به ما

اشتباهتون این که فکر می کنید
دیگه کارتون به ما نمیفته!بدون مخاطب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elik
خجالتیخجالتی
elik

چرا کشتیش؟ -اقای قاضی بعد صد سال اومد گفت دوست

چرا کشتیش؟ -اقای قاضی بعد صد سال اومد گفت دوست

-چرا کشتیش؟
-اقای قاضی بعد صد سال اومد گفت دوست دارم و رفت خبرش دیگه نیومد،شما بودین چیکار می کردین؟
-اقای قاضی : ازادی جانم

پ.نون:خعلی قاضی باحالی بود ازادم کرد {-33-}


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elik
خجالتیخجالتی
elik

دانی که چرا صحبت خود با تو نگویم؟

دانی که چرا صحبت خود با تو نگویم؟

دانی که چرا صحبت خود با تو نگویم؟

لا...ی صفتی طاقت اسرار نداری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elik
خجالتیخجالتی
elik

اصن ما بد قبضش میاد در خونه شما؟

اصن ما بد قبضش میاد در خونه شما؟

اصن ما بد

قبضش میاد در خونه شما؟


مشاهده همه ی 1 نظر