#آقا-مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
#آقا-مهدی
پست شماره 322231097 از #آقا-مهدی
گدین دین او یاریم

.

مشاهده همه ی 10 نظر
#آقا-مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
#آقا-مهدی
پست شماره 322228315 از #آقا-مهدی
خاطرلر

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
#آقا-مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
#آقا-مهدی

‏همه ادما میتونن ارامش بدن بعضیا با بودنشون و بعضیا

‏همه ادما میتونن ارامش بدن بعضیا با بودنشون و بعضیا

‏همه ادما میتونن ارامش بدن
بعضیا با بودنشون و بعضیا با رفتنشون

مشاهده همه ی 24 نظر
#آقا-مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
#آقا-مهدی
پست شماره 322223905 از #آقا-مهدی
نزار اشک بریزم

.

مشاهده همه ی 2 نظر
#آقا-مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
#آقا-مهدی

هر موقع حرف از صداقت شد.صدا قطع شد

هر موقع حرف از صداقت شد.صدا قطع شد

هر موقع حرف از صداقت شد.صدا قطع شد

مشاهده همه ی 10 نظر