MσɧąɱɱąđDεąđ
MσɧąɱɱąđDεąđ

▫️وارت : گاهی اوقات حس می کنم یه قایق رویه یک

▫️وارت : گاهی اوقات حس می کنم یه قایق رویه یک

▫️وارت : گاهی اوقات حس می کنم یه قایق رویه یک رود خانه ی پیچ در پیچم , و آروم آروم به سمت یک دریای سیاه و بی انتها حرکت می کنم , بیشتر و بیشتر دور می شوم , از جایی که دوست دارم باشم , از کسی که می خواهم باشم


——
@tinymoviez 💯

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید