لحظه  بروز رسانی 
طاها گرگانی
مو قشنگمو قشنگ
طاها گرگانی

ﺑﭽــــــــــــــــــﻪ ڪه ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻣﻐــــــــــــــــــﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﺮﻭﻗــــــــــــــــــٺ ﻣ

ﺑﭽــــــــــــــــــﻪ ڪه ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻣﻐــــــــــــــــــﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩﻡ
ﻫﺮﻭﻗــــــــــــــــــٺ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ مٻرفٺ ﺟــــــــــــــــــﺎیی ﻭﻣــــــــــــــــــﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻧمٻبرد، مثل ﺑﻘــــــــــــــــــﯿﻪ ﺑﭽﻪ ها ﭘﺸﺘﺶ ﮔــــــــــــــــــﺮﯾﻪ ﻭ ﺍﻟﺘــــــــــــــــــﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑــــــــــــــــــﺮﺩﻡ!!!
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤــــــــــض اٻنڪه مٻرفٺ مٻٺرڪــــــــــــــــــــٻدم ﺍﺯ ﮔﺮیه..!

ﺑﺰﺭﮔــــــــــــــــٺـــــﺮ ڪه ﺷﺪﻡ ﺭفتن های ﺯٻاﺩی ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ،
ﭼیزای ﺯیادی ﺍﺯ ﺩﺳـــــٺ ﺩﺍﺩﻡ،
ﺷﺒﺎی زیادی تو تنهایی ﺍﺷـــــــــــــــــڪ ﺭیختـــــم ﻭﺣﺴــــــــــــــــــﺮت ﺧــﻮﺭﺩﻡ،
ڪه چرا پا روی غرورم نگذاشتــــــــــم!!!؟؟؟
با این وجود ﻫــــــــــــــــــﻨﻮﺯﻡ ﻫﻤﻮﻧﻢ
همون آدم مغروری ڪه ﻫﺮﮔﺰ
برای ﺩﺍﺷــــــــــــــــــتن ﻭ ﻧﮕـــــہ ﺩﺍﺷـــــٺـــــڹ چٻزے ٻا ڪسی
التماس نمیـــــــــڪنم... ﻓﻘﻂ ﺑــــــــــــــــــی ﺻﺪﺍ میشڪــــــــــنم....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طاها گرگانی
مو قشنگمو قشنگ
طاها گرگانی

x|حآلِ هَمِهـ مآ |خوب| اَست، اَمآ تُو |بآوَر| نَکُن.!|x

x|حآلِ هَمِهـ مآ |خوب| اَست، اَمآ تُو |بآوَر| نَکُن...!|x

x|ميدآنی ؟! هَر قَلبی |دَردی| دآرَد...|x

x|فَقَط !! نَحوِهـ ـیِ اِبرآزِ آن |مُتِفآوِت| اَست!|x

x|بَرخی آن رآ دَر |چِشمآنِشآن| پِنهآن می کُنَند|x

x|بَرخی دَر |لَبخَندِشآن|....!|x

x|مآ اِنسآن هآ مِثلِ |مِدآدرَنگی| هَستیم...|x

x|شآیَد رَنگِ |مُورِدِ عَلآقِهـ| یِکدیگَرنَبآشیم!!!|x

x|اَمآ روزـی ... بَرآـیِ |کآمِل| کَردَنِ نَقآشیِمآن؛|x

x|دُنبآلِ |هَم| خوآهیم گَشت!|x

x|بِهـ شَرطی کِهـ اینقَدر |نَتَرآشیم| هَمدیگَر رآ تآ حَدِ نآبودـی...!!!!|

مشاهده همه ی 1 نظر
طاها گرگانی
مو قشنگمو قشنگ
طاها گرگانی

تقدیم به دخترا : یه دختـــــــــــــــــــــــر

تقدیم به دخترا :

یه دختـــــــــــــــــــــــر...

¤هرچقدم ادعای محکم بودن کنه¤
¤هرچقد سرش داد بزنیو هیچی نگه¤
¤هرچقد جواب بعضی حرفارو با سکوت بده¤
¤هرچقد از کارای بقیه ناراحت شه ابرازنکنه¤
¤هرچقد بگه من محکمم...من میتونم¤
¤هرچقد بخواد تنهایی همه کار کنه¤
¤هرچقد قهر کنه عصبی شه بره تو اتاق بدون هیچ دلیلی¤

♡امـــــــــــــا بازم دختـــــــــــــره♡

《اوج خالی کردن خودش نشستن یه گوشه و گریه کردنه》
《دختر زیـــــــــــــباترین مخلـــــــــــــوق خداااا 》
《دختر مادر دنیاست ♡ عزیز دل بابااشـــــــــه 》

دختـــــــــــــر با یه اشاره ناراحت...
با یه نگـــــــــــــاه بد بغض...
با یه اخــــــــــــم خورد میشه...
سعی نکن دله کوچیکشو بشکونی...
-همیـــــــــــــن-

مشاهده همه ی 7 نظر
طاها گرگانی
مو قشنگمو قشنگ
طاها گرگانی

داغــــــــــونم … میدونی “داغــــــــــون” یعنے چی؟

داغــــــــــونم …

میدونی “داغــــــــــون” یعنے چی؟

یعنـــــــی"داغ اون”
اما اون الان داغــــــــــہ بــــــــــا اون!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طاها گرگانی
مو قشنگمو قشنگ
طاها گرگانی

بعد از مرگم.; جنازه ام را بسوزانيد. ميخواهم جسرت

بعد از مرگم..............................;
جنازه ام را بسوزانيد...
ميخواهم جسرت سر خاك آمدنم به دل خيلي ها بماند........

مشاهده همه ی 5 نظر
طاها گرگانی
مو قشنگمو قشنگ
طاها گرگانی

نه اسمش عشق است. نه علاقه.نه عادت.! حماقت محض است. دلتنگ

نه اسمش عشق است... نه علاقه...نه عادت...! حماقت محض است... دلتنگ کسی باشی...که دلش با تو نیست...!

مشاهده همه ی 2 نظر
طاها گرگانی
مو قشنگمو قشنگ
طاها گرگانی

تمام روز می خندم تمام شب یکی دیگــه

تمام روز می خندم

تمام شب یکی دیگــه م ..

من از حــآلم به این مــردم

دروغای بدی می گــم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طاها گرگانی
مو قشنگمو قشنگ
طاها گرگانی

تمام حواسم به چشماش بود که زنجیر احساسمو بافتم

تمام حواسم به چشماش بود
که زنجیر احساسمو بافتم
منو پشت یک کوه انداخت و
منم ساده این بازیو باختم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید