لحظه  بروز رسانی 
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

‏اونی که یهو عوض میشه؛ میخواد بهت بگه نباش روش

‏اونی که یهو عوض میشه؛
میخواد بهت بگه نباش روش نمیشه !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

‏کاش دهنا ترازو داشت؛ تا متوجه سنگینی حرفایی که میزدن،

‏کاش دهنا ترازو داشت؛
تا متوجه سنگینی حرفایی که میزدن، میشدن!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

‏حکایت اون سربازی نباشید که اونقدر نامه داد تا اینکه عشقش

‏حکایت اون سربازی نباشید که اونقدر نامه داد تا اینکه عشقش عاشق پستچی شد!
هر چیزی اندازه ای داره حتی خوبی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

خيلی آسونه که آدم کسی رو ناراحت کنه و

خيلی آسونه که آدم
کسی رو ناراحت کنه و بگه ببخشيد
اما این خيلی سخته که آدم ناراحت بشه
و بگه اشکالی نداره..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

ساقیا؛ پُر کن به یادِ چشمِ او جامی

ساقیا؛
پُر کن به یادِ چشمِ او
جامی دگر...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

رابطه سه نفره ای در کار نیس ی رابطه دو

رابطه سه نفره ای در کار نیس
ی رابطه دو نفرس ک اون وسط
تو داری خود زنی میکنی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

واسه بزِ گشنه همه علفا شیرینن

واسه بزِ گشنه
همه علفا شیرینن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

نه شعرهای سهراب نه عاشقانه های شاملو هیچ

نه شعرهای سهراب
نه عاشقانه های شاملو
هیچ کدام مرحم بی قراری هایم نشد
کسی جز اخوان حال مرا درک نکرد
آنجاکه گفت کیستم جز تکه ای تنهایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

جواب بی‌مرامی و خیانت رفتنه بحث کردن بی‌فایدس ، رها

جواب بی‌مرامی و خیانت رفتنه
بحث کردن بی‌فایدس ، رها كن بره.. !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

انقدری کسی رو دوست نداشته باشید که خوب و بد بودن

انقدری کسی رو دوست نداشته باشید که خوب و بد بودن حالتون بستگی به بود و نبودش داشته باشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید