لحظه  بروز رسانی 
layla
آروم و عادیآروم و عادی
layla

ترشحات خوبی هایت به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است

ترشحات خوبی هایت به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است

ترشحات خوبی هایت
به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است
سبک تر شده ام حالا،مثل پروانه
استشهاد سلولهای بدنم گواهی میدهد
به بیکران شدن روحم در انزوای جسمت
من در ترانه های تو غرق شده ام
جنگ دست و پایم بی فایده است
وقتی روحم را از چنگم در اورده ای
من با تو زنده ام یا مرده ؟

نظرات برای این پست غیر فعال است