لحظه  بروز رسانی 
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

با همه دوری ات خـنـده بـه لـــب دلخـوشی زوری

با همه دوری ات
خـنـده بـه لـــب
دلخـوشی زوری ات
دوست تـرم داری و راهی شدی
دل بکـن اَز رفـتـن مجـبـوری اتـــ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

در هـر شکنِ زلفِ گِـره گـیـرِ تو، دامـی‌ ست

در هـر شکنِ زلفِ گِـره گـیـرِ تو، دامـی‌ ست
ایـن سلسله یــک حـلـقــۀ بـیـکـار نـدارد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

در مـن ؛ ریـشـه کـرده ای.!❤️

در مـن ؛ ریـشـه کـرده ای...!❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

چـه دشـوار اَسـتــــــ؛ تـمـاشـای قـرص مـاه

-چـه دشـوار اَسـتــــــ؛
تـمـاشـای قـرص مـاه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

تـو نــَه یـک بـلایــی تـو دو صَـد بـلایـــی❤️

تـو نــَه یـک بـلایــی
تـو دو صَـد بـلایـــی❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

چـه نسبتـی بـاهـاش داری ؟ ‏+حـال خـوب دِلـمــه♥️

-چـه نسبتـی بـاهـاش داری ؟
‏+حـال خـوب دِلـمــه♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید