لحظه  بروز رسانی 
The Dark Knight
The Dark Knight


45.gif

http://8pic.ir/images/j1uy1lxpaxahui026teb.jpg

http://8pic.ir/images/3yf0v89dpr7kcp4xpx0p.jpg


http://8pic.ir/images/f6rugsrhy59y5b0oq19h.jpg


http://8pic.ir/images/5fpxdcylq9dfo1prutfw.jpg
12.gif


45.gif

مشاهده همه ی 56 نظر
tamana29
tamana29

یک معدن چی اگر چه همیشه روی سیاه است! ولی

%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D8


یک معدن چی اگر چه همیشه روی سیاه است! ولی مثل

بعضی ازمسئولین شیفته قدرت! رو سیاه نیست!

یک معدن چی اگر چه به خاطر فشار کار و روزگار...

پشتش خمیده شده ولی دل صاف و روشن دارد

یک  معدن چی اگر چه به خاطر کوتاهی پای چپ!نمی تواند

راست راه برود!ولی همیشه راه درست را می رود

یک معدن چی اگر چه همیشه ماسک به صورت می زند!

ولی هیچوقت نقاب به صورت نزده است...

مشاهده همه ی 114 نظر
tamana29
tamana29

قصـــه خــوابیدن وجـدان ها، رویِ خـــوابیدن اصحـاب کهف را سفیـد کرده.!!!!

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%
قصـــه خــوابیدن وجـدان ها،
رویِ خـــوابیدن اصحـاب کهف را سفیـد کرده...!!!!

مشاهده همه ی 6 نظر
tamana29
tamana29

تبسم وخنده فقراء از دایره لبها ودندانها تجاوز نمیکند

%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF_%D9%81%D9

تبسم وخنده فقراء از دایره لبها ودندانها تجاوز نمیکند .

مشاهده همه ی 9 نظر
tamana29
tamana29

 ده مرد فقیر می توانند به راحتی زیر یک لحاف

%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1.jp

 ده مرد فقیر می توانند به راحتی زیر یک لحاف بخوابند،

در حالیکه دو پادشاه دریک کشور جای نمی گیرند

مشاهده همه ی 5 نظر
tamana29
tamana29

زنان قالی باف  گل ذوقشان را روی قالی می ریزند

%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9

زنان قالی باف  گل ذوقشان را روی قالی می ریزند

 امّا این لگدِ دلالهاست که پرپرشان می کند
.

مشاهده همه ی 6 نظر
tamana29
tamana29

زنی که راهروها را جارو می‌کشد. و پوکی استخوانش را

310492IMG_0257.jpg

زنی که راهروها را جارو می‌کشد...

و پوکی استخوانش را قایم می‌کند
و رنگ دکمه‌های لباسش باهم فرق دارد،

 قهرمان است...!
از روزهای جهانی  نگو...

مشاهده همه ی 5 نظر
tamana29
tamana29

خوشا به حال کسانی که هرچه دستشان بسته است ،دلی بزرگ

525401_kn5bIq0L.jpg

خوشا به حال کسانی که هرچه دستشان بسته است ،

دلی بزرگ وسفره ای باز دارند .

مشاهده همه ی 4 نظر
tamana29
tamana29

در بدن ما انسانها ، عضوی وجود دارد ،که اگر کارش

%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8

در بدن ما انسانها ، عضوی وجود دارد ،

که اگر کارش ، خون بردن باشد قلب نامیده می شود

واگر کارش خون خوردن باشد ، دل نامیده می شود.

مشاهده همه ی 6 نظر