لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي

دشمنان آزادی چه کسانی اند ؟ اردبزرگ: خودکامگان

دشمنان آزادی چه کسانی اند ؟
اردبزرگ:
خودکامگان
گروه هایی که بی هماورد ، دستگاه فرمانروایی را در اختیار می گیرند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

فقط حیاتی ارزشمند است که برای دیگران زیسته شده باشد

فقط حیاتی ارزشمند است که برای دیگران زیسته شده باشد.
آلبرت انیشتین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

مردمی كه از علم و دانش وبه طبع آن ازانسانيت بهره

مردمی كه از علم و دانش وبه طبع آن ازانسانيت بهره مند باشند،درجهت آگاهی،آزادی،امنيت ،سلامتی وسعادت انسانها کوشش خواهندکرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

اگر روزی عقل را خریدوفروش کنندما همه به خیال اینکه زیادی

اگر روزی عقل را خریدوفروش کنندما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

مشاهده همه ی 2 نظر