لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي

بهترین خدمت به عالم بشریت درچهاردیواری منازل ومراکز پرورشی میتواندانجام گیرد

بهترین خدمت به عالم بشریت درچهاردیواری منازل ومراکز پرورشی میتواندانجام گیرد
این دو مرکز میتواند روح انسان بودن رابه روانها به دمد وانسانهایی پرورش دهدکه موجب تحول ودگرگونی دردنیا گردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

انسانهای صدیق، امین، درستکار،خردمندو. وهمچنين آدمهای دروغگو،منحرف ومعتاد، جانی وخائن،

انسانهای صدیق، امین، درستکار،خردمندو.....
وهمچنين آدمهای دروغگو،منحرف ومعتاد، جانی وخائن، ظالم وشکنجه گرو.....محصول عوامل تربيتيند
بایستی عوامل تربیتی شان که این چنین پرورشان داده اند مورد تحسین وتقدیر یا مجازات قرارگیرند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

عوامل تربیتیند که انسانهای صدیق، امین،نیک اندیش، نیک کردار،خردمند، آزاده و

عوامل تربیتیند که انسانهای صدیق، امین،نیک اندیش، نیک کردار،خردمند، آزاده و....
و آدمهای دروغگو، ضعیف وناتوان،متملق وچاپلوس،منحرف و معتاد،جانی وخائن، ظالم وشکنجه گر
و..... راپرورش می دهند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

چرا از فرزندانی كه خود آنها را قدر ناشناس پرورش داده

چرا از فرزندانی كه خود آنها را قدر ناشناس پرورش داده و تربیت كرده ایم، گله مندیم؟
دیل كارنگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

به دنیا نیامدن بهتر از آموزش نیافتن و نادان ماندن است؛

به دنیا نیامدن بهتر از آموزش نیافتن و نادان ماندن است؛ زیرا جهالت، ریشه ی همه بدبختی ها است.
افلاطون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

زیگموند فروید: تنها فقط فریب و دروغ است كه از

زیگموند فروید:
تنها فقط فریب و دروغ است كه از اتباع خود ایمان مطلق میطلبد و به آنها تلقین میكند كه اگر شك آورید رویتان سیاه میشود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

هرقدر هم تاریکی وسیع باشد این ماییم که باید

هرقدر هم تاریکی وسیع باشد
این ماییم که
باید روشنایی خود را تأمین کنیم
استنلی کوبریک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید