لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي
زقوم

زقوم

مشاهده همه ی 1 نظر
پرويز رضايي
پرويز رضايي

تازمانیکه مردم سرزمینی به این آگاهی وباورنرسیده اند که همگی

تازمانیکه مردم سرزمینی به این آگاهی وباورنرسیده اند
که همگی یک تنند
طعم آزادی رانخواهندچشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

همه انسانهابمنزله سلولهای یک تنند زمانی تن سالم است که

همه انسانهابمنزله سلولهای یک تنند
زمانی تن سالم است که
همه سلولهابه وظیفه خودبه درستی عمل کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

از پل نامردان عبور نکن بگذار تو را آب ببرد

از پل نامردان عبور نکن
بگذار تو را آب ببرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

فتح هند افتخاری نبود، دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مهم بود که

فتح هند افتخاری نبود، دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مهم بود که بیست سال کشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمینم روا داشتند .
نادر شاه افشار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

مردم حق دارند در هرکجای دنیا که باشند در برابر حکومتی

مردم حق دارند در هرکجای دنیا که باشند در برابر حکومتی که نمی‌خواهند، بپا خیزند و آنرا به زیر کشند تا حاکمیتی که خود را لایق آن می‌دانند برپا کنند. این «حق» تنها نیرویی است که می‌تواند همه جهان را آزاد کند.
آبراهام لینکلن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

آقای نخست وزیر مشروب نمی خورد آقای نخست وزیر دود نمی

آقای نخست وزیر مشروب نمی خورد آقای نخست وزیر دود نمی کشد
کاش گفته می شد : آقای نخست وزیر مست است آقای نخست وزیر دودی است
اما حتی یک فقیر میان مردم نیست.
برتولت برشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید