لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي

اگه می‌خوای روزهای سخت رو بگذرونی باید از این روزها سخت‌تر

اگه می‌خوای روزهای سخت رو بگذرونی باید از این روزها سخت‌تر باشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

یه شیر هرگز برای شکار خیال‌بافی نمی‌کنه، فقط بلند میشه و

یه شیر هرگز برای شکار خیال‌بافی نمی‌کنه، فقط بلند میشه و انجامش میده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

تنها وقتی موفق میشی که موفقیت به اندازه‌ی نفس کشیدن برات

تنها وقتی موفق میشی که موفقیت به اندازه‌ی نفس کشیدن برات مهم باشه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي
ازآدمهابت نسازيد

ازآدمهابت نسازيد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

در هیچ کجا برای رسیدن به آزادی مسیر همواری وجود ندارد

در هیچ کجا برای رسیدن به آزادی مسیر همواری وجود ندارد
و بسیاری از ما تا زمانی که به اوج خواسته های خود برسیم .
مجبوریم که بارها و بارها از دره هایی بگذریم که سایه ی مرگ بر آنها افتاده.
نلسون ماندلا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید