لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي

در هیچ کجا برای رسیدن به آزادی مسیر همواری وجود ندارد

در هیچ کجا برای رسیدن به آزادی مسیر همواری وجود ندارد
و بسیاری از ما تا زمانی که به اوج خواسته های خود برسیم .
مجبوریم که بارها و بارها از دره هایی بگذریم که سایه ی مرگ بر آنها افتاده.
نلسون ماندلا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

سه‌چهارمِ جمعیتِ آمریکا، رسماٌ به معجزات باور دارند. شمارِ کسانی که

سه‌چهارمِ جمعیتِ آمریکا، رسماٌ به معجزات باور دارند. شمارِ کسانی که به شیطان و روزِ رستاخیزعقیده دارند، حیرت انگیز است. این آمار رادر هیچ کشورِ صنعتیِ پیشرفته دنیا نمی‌بینید. چنین ارقامی را، تنها می‌توانید اززنانِ سالخورده در سیسیل آمارگیری کنید.
نوام چامسکی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم .
نادر شاه افشار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

ضمیر ناخودآگاه ما شوخی بردار نیست، و تفاوت واقعیت و تصورات

ضمیر ناخودآگاه ما شوخی بردار نیست، و تفاوت واقعیت و تصورات ما را تشخیص نمی دهد. چیزی که مرتبا به آن فکر کنیم، ناگهان تمام زندگی ما را شکل می دهد.
(سیدنی مدود)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید