لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي

من معتقدم تاریخ، هرگز نمونه ای از مردمی را که تحت

من معتقدم تاریخ، هرگز نمونه ای از مردمی را که تحت تسلط روحانیون هستند نشان نمیدهد که توانسته باشند یک دولت آزاد و متمدن را تشکیل بدهند.
توماس جفرسون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

وقتی که مردم بیشتر آگاه میشوند، کمتر به روحانی و بیشتر

وقتی که مردم بیشتر آگاه میشوند، کمتر به روحانی و بیشتر به معلم توجه میکنند.
رابرت گرین اینگرسال

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.
سیسرو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. ادکارآلن پو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید