لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي

سایت www.tamarkozdarmani.com بدین منظور دایر گردید که اولا نظر محققین و

سایت www.tamarkozdarmani.com بدین منظور دایر گردید که اولا نظر محققین و

سایت www.tamarkozdarmani.com بدین منظور دایر گردید که اولا نظر محققین و پژوهشگرانیکه جهت درمان بیمارهای صعب العلاج بمانندام اس ،انواع سرطانها ، آلزایمر ،پارکینسون و ....تلاش دارند وتلاششان صرفا معطوف به رفع بیماری از بعد فیزیکی انسان که بیماری درش ظاهر میشود گردیده ،به بعد روانی که اساس انسان است و علت و علل بیماریها در آن نهفته است معطوف دارد .
اگر علم پزشکی با تلاش مستمر دانشمندان که منجر به کشف انواع داروها و تجهیزات پزشکی میگردد در درمان اینگونه بیماریها موفق نبوده به همین سبب است که دنبال کشف علت بیماری نیست و فقط میخواهد معلول را درمان نماید.
(تازمانیکه علت بیماری مشخص نشده و از ضمیر ناخودآگاه برطرف نگردیده بیماری در اشکال مختلف درجسم ظاهر خواهد شد)
ثانیا کسانیکه به بیماری صعب العلاج مبتلا هستند برای درمان بیماریشان که هیچ وجهی پرداخت نخواهند کرد تماس برقرار نمایند تابلکه توفیق رفع دردی از دردمندی حاصل گردد.
ازانسانهای فرهیخته تمنا دارم درصورت امکان بهر نحو ممکن در معرفی سایت یاری فرمایند تا بلکه مشارکت دراین امر انسانی موجب گردد که پژوهشگران برای رفع درد و رنج انسانها ،اساس انسان (روان) را در اُلویت قرار دهند
وبیماران جهت درمان بیماریشان قبل از هر اقدامی برای کشف علت بروز بیماریشان اقدام نمایند که دراین صورت نتیجه ی بس شگرفی درپی خواهد داشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

سایت www.tamarkozdarmani.com بدین منظور دایر گردید که اولا نظر محققین و

سایت www.tamarkozdarmani.com بدین منظور دایر گردید که اولا نظر محققین و

سایت www.tamarkozdarmani.com بدین منظور دایر گردید که اولا نظر محققین و پژوهشگرانیکه جهت درمان بیمارهای صعب العلاج بمانندام اس ،انواع سرطانها ، آلزایمر ،پارکینسون و ....تلاش دارند وتلاششان صرفا معطوف به رفع بیماری از بعد فیزیکی انسان که بیماری درش ظاهر میشود گردیده ،به بعد روانی که اساس انسان است و علت و علل بیماریها در آن نهفته است معطوف دارد .
اگر علم پزشکی با تلاش مستمر دانشمندان که منجر به کشف انواع داروها و تجهیزات پزشکی میگردد در درمان اینگونه بیماریها موفق نبوده به همین سبب است که دنبال کشف علت بیماری نیست و فقط میخواهد معلول را درمان نماید.
(تازمانیکه علت بیماری مشخص نشده و از ضمیر ناخودآگاه برطرف نگردیده بیماری در اشکال مختلف درجسم ظاهر خواهد شد)
ثانیا کسانیکه به بیماری صعب العلاج مبتلا هستند برای درمان بیماریشان که هیچ وجهی پرداخت نخواهند کرد تماس برقرار نمایند تابلکه توفیق رفع دردی از دردمندی حاصل گردد.
ازانسانهای فرهیخته تمنا دارم درصورت امکان بهر نحو ممکن در معرفی سایت یاری فرمایند تا بلکه مشارکت دراین امر انسانی موجب گردد که پژوهشگران برای رفع درد و رنج انسانها ،اساس انسان (روان) را در اُلویت قرار دهند
وبیماران جهت درمان بیماریشان قبل از هر اقدامی برای کشف علت بروز بیماریشان اقدام نمایند که دراین صورت نتیجه ی بس شگرفی درپی خواهد داشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

جهل و نادانی منشاء همه گرفتاری هاست، که اگر درمان نشود

جهل و نادانی منشاء همه گرفتاری هاست، که اگر درمان نشود روند زندگی را دچار اختلال می کند وانسان را در مسیر تباهی و ضلالت قرار می دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺯﺩﯾﺪﻥ ﻧﺎﻥ !..
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩ: ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ
ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺑﻤﯿﺮﻡ !..
ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺯﺩ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ , ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ !..
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ !.. ﺳﭙﺲ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﯾﮏ ﻧﺎﻥ ﺩﺯﺩﯼ ﮐﻨﺪ !..
ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ 480 ﺩﻻﺭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺨﺸﯿﺪ !..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید