لحظه  بروز رسانی 
reyhane
ناراحتناراحت
reyhane
مشاهده همه ی 19 نظر
PΛŔISΛ
آروم و عادیآروم و عادی
PΛŔISΛ

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

مشاهده همه ی 1 نظر
امید
آروم و عادیآروم و عادی
امید

دهه هشتادیا هم دارن ازدواج میکنن دهه هفتادیا دارن بچه

دهه هشتادیا هم دارن ازدواج میکنن
دهه هفتادیا دارن بچه دار میشن
اما دهه شصتیا هنوز دارن دنبال نیمه ی گور به گور شدشون میگردن ! 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
คli คk๖คr◄♥☻ツ‏ ►♥☻
عاشقعاشق
คli คk๖คr◄♥☻ツ‏ ►♥☻

باور کن گلم! من همان زینبم. همان زینبی که ،زیر

113.gif


باور کن گلم!

من همان زینبم. همان زینبی که ،زیر آفتاب نگاه تو گرم میشد..

همان زینبی که از طنینِ صدایِ تو جان می گرفت..

همان زینبی که روزش را با زیارتِ تو آغاز میکرد و شبش را چراغِ یاد تو به پایان می بُرد..

باور کن همان زینب،همان خواهر.. چــهـــل روز است که تو را ندیده..

بلند شو برادر گلم.. چرا جوابم را نمی دهی؟تو که همیشه به احترامِ حضورِ من می ایستادی..

حالا چه شده که جوابم را نمی دهی؟

آه.. چه توقعی دارد زینب از تو.. آخر تو که……

چه کشیدم برادر! فقط یادو نامِ خدا و تو ،جدمان و پدر و مادرمان قوتِ قلبمان شده بود..

اَمان از تاریکیِ شام.. ستاره ی سه ساله ی تو آنجا را روشن کرد.. 

در این چــــهــــل روز یک لحظه نوازشِ صدایِ تو گوشم را تنها نگذاشت..

دستِ حمایتت را بر روی شونه هایم احساس می کردم و یک آن خودم را بی تو ندیدم….


113.gif

مشاهده همه ی 12 نظر
مصطفی
مصطفی

هر ضربان قلب من یا علی است . ذکر قنوت و

هر ضربان قلب من یا علی است .... ذکر قنوت و سجده ا م یا علی است ....مهر نمازمن از کربلاست ...لیک ...ذکر مهر نماز من نیز , یا علی است ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza firuzian
آروم و عادیآروم و عادی
alireza firuzian

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ1375 ﺗﻮپست ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ: ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯽ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ1375 ﺗﻮپست ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ: ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯽ ﻫﺎ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻫﻪ60ﺩﻫﻪ60 ﻣﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻫﻪ60ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻥ؟ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ . . . . . . ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺭ18ﺳﺎﻟﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺕ ﭼﺴﺐ ﺭﻭ ﺩﻣﺎﻏﺘﻪ ﺁﺧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺩﻫﻪ60ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻻﺭﻥ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﺵ. .. ﺩﺧﺘﺮﺍﺵ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ14ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭ7ﻗﻠﻢ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮﻭ ﺫﮐﺮﺷﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺩﻣﺎﻏﺸﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﭙﻠﻢﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻧﻪ10ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺗﺎ ﻭﻗتی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺷﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻭ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺷﻮﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻡ ﻭ ﻣعرﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﻼﮎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺸﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ...ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺩﻫﻪ60 ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ بدون لاک ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﮓ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺑﺮﻭ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ 7ﻗﻠﻢ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺗﻟﯿﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻋﮑﺴﺎﯼ ﺟﻮﺭﻭﺍﺟﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩﻥ...... ﺁﺭﻩ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺩﻫﻪ60ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ ﻧﺒﻮﺩﻥ کپی ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺩﻫﻪ.... 60

مشاهده همه ی 5 نظر
baharnaz
مهربونمهربون
baharnaz

میدانی؟ دیگر مردی را نمی بینم که دلش بلرزد !راست بگوید

میدانی؟ دیگر مردی را نمی بینم که دلش بلرزد !
راست بگوید و عاشق شود . . .
اینجا تا چشم کار می کند . . .نرهایی هستند که از مردانگی فقط آلتش را دارند !
ببخش بانو . . .
میدانم این حرف ها در شان من و تو نیست !
اما . .
عجیب دلم پر است از کسانی که تو را فاحشه می خوانند !
و
خود هر شب انواع √سک س√ را با دیگری تجربه می کنند !
میدانی ؟
مردند .
حق دارند .
می توانند . .
قانون با آنهاست . .
اینجا عشقی در میان نیست !
روح نیست !
قلب نیست !
فقط . .جسم است و شهوت !
اینجا تا می توانی باید ارضا کنی و گرنه جایت را دیگری خواهد گرفت !
و
تو می مانی و قلبی شکسته !
راستی بانو. . .در دیار من و تو دیگر √قلب√ ارزشی ندارد !
سنگ شو. . .بشکن دیوار احساست را بانو !
خواهش میکنم.
تن نده. . .دل نده. . .دست رد باش بر سینه نرها !
تو √زنی√ میتوانی

a310887d7e7433e6e44a94bac981c1db-425

مشاهده همه ی 61 نظر
میناجونی
میناجونی

خدايا! تو باش نه به اين خاطر كه در اين دنياى

خدايا! تو باش نه به اين خاطر كه در اين دنياى بزرگت تنها نباشم تو باش تا در دنياى بزرگ تنهاييم تنها ترين باشى

مشاهده همه ی 6 نظر